De två ettor som nu byggs på Skönviksvägen 274 (25 resp. 31 kvm) kommer att läggas ut till försäljning inom kort. Som medlem i föreningen har man förtur till lägenheterna om man möter det högsta inkomna budet på den öppna marknaden. Intresseanmälan ska i så fall göras till mäklaren. Mer information om lägenheterna samt kontaktuppgifter till mäklaren kommer att läggas ut inom kort.

Hälsningar

Styrelsen Brf Stureby

Det är inte tillåtet att ladda elbilar i Föreningens eluttag eller motorvärmare, de är inte dimensionerade för att utsättas för de höga effekter som en elbilsladdning under många timmar kräver. Elsystem som belastas för hårt slits nämligen när det uppstår för stora temperaturväxlingar i elcentraler, kontakter och ledningar. Föreningens elanläggning eller elsystem kan också ha dolda brister, som vid hög belastning kan leda till brand när du laddar din elbil.  

Hälsningar Styrelsen Brf Stureby

 

Snart är containern på plats igen!, passa på att göra en rensning! Alla saker som står i källargången ska slängas eller tas om hand på annat sätt. Det kostar föreningen tusentals kronor att hantera sådant skräp som folk lämnar i källargångar och på föreningens mark.

Hälsningar Styrelsen

 

Bra att veta! Föreningen kommer att påbörja stamspolning vecka 46-50. Mer detaljerad information kommer att sättas upp i alla trapphus. Tänk på att man kommer att behöva vara hemma och öppna. 

Hälsningar Styrelsen Brf Stureby

Från den 1 oktober byter föreningen sin jourtjänst till SBC Dygnet runt Service Fastighetsjour Tel. 08–18 70 00   Vardagar kl. 21.00–07.00 samt helger.

Uppgifter kommer att finnas på informationstavlan i porten.

Hälsningar Styrelsen Brf Stureby