Med anledning av coronaviruset så kommer resterande av brickorna delas ut i brevlådorna, med start nästa vecka. Då kommer även extra beställda brickor samt ej hämtade brickor att delas ut. Fyll i bifogad kvittens och lämna till styrelserummets brevlåda på Skönviksvägen 275.

Portarna kommer att fungera som vanligt till annat meddelas, d.v.s. öppet dagtid övrig tid gäller befintliga nycklar.

Blåljuskod kommer att finnas i alla portar då systemet aktiveras, vilket innebär att ambulans, polis samt brandkår kommer in då portarna är låsta.

Styrelsen Brf Stureby

 

 

Utdelning av portbrickor kommer tillfälligt att pausa beroende på situationen med corona viruset. 

Återkommer med information då vi vet mer om utveckling och spridning av viruset.

 

Portsystemet kommer inte att starta innan samtliga portbrickor är utdelade.

 

Styrelsen Brf Stureby

Nu moderniserar vi vårt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 26 maj går vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgår. Det innebär bland annat större kapacitet till snabbare bredband och att era boende får en tv-upplevelse med bättre bild och ljud och kan se sina kanaler även utanför hemmet.

Digitaliseringen av tv-sändningar är en viktig del i ett större digitaliseringsprojekt för att kunna erbjuda våra kunder allt från mobilt och fast bredband till starka tv-upplevelser med bästa kvalitet, utan begränsningar till plats eller plattform.

För de som idag tittar analogt innebär digital-tv bland annat bättre bild och ljud. Samtidigt erbjuder vi Comhem Play Grund kostnadsfritt till alla boende som är folkbokförda på en Com Hem-adress. Då kan de se de flesta abonnemangsfria kanaler på sin mobil, surfplatta och dator inom hela EU.

Genom att upphöra med analoga sändningar frigör vi utrymme i nätet och får kapacitet att leverera allt stabilare och snabbare bredband, med ett av Sveriges högsta bredbandshastigheter. Förändringen sker inom ramen för vårt befintliga gemensamma avtal.

 

Mer information hittar du här: www.comhem.se

 

Styrelsen Brf Stureby

 

 

 

Nya regler gällande kön till p-platser kommer att tillämpas av HSB. Om svar är nej/eller uteblir så hamnar sökande sist i kön, efter 3 gånger så tas man bort ur kön. De som står i kö för byte går före kön med sökande. Två köer kommer att skapas en för Götaforsvägen och en för Skönviksvägen. Sökande kan stå i båda köerna. 

Styrelsen Brf Stureby

 

Efter det för närvarande (2019/2020) pågående byggprojektet med vindskupor, kommer föreningen och styrelsen göra ett upphåll innan eventuella nya byggprojekt av detta slag kan påbörjas. Du som redan nu är intresserad av att bygga ut din lägenhet med vindskupa, föreslås att undersöka om det finns fler i föreningen som går i samma tankar för att gemensamt bilda en grupp. Detta för att avsevärt effektivisera för samtliga inblandade i fråga om tid, resurser och kostnader.

 

Styrelsen Brf Stureby