Den 23 maj är det årsstämma.
Som medlem i HSB Brf Stureby, har du rätt lämna in ett eller flera förslag, s.k. motion.
Motion ska vara inne senast siste februari.

På vår hemsida: Att skriva en motion finns instruktion om hur du går tillväga om du vill lämna in en eller flera motioner.