Som medlem i HSB Brf Stureby, har du rätt lämna in ett eller flera förslag, en s.k. motion.

Medlem, som önskar visst ärende (motion) behandlat på årets ordinarie föreningsstämma den 19 maj, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Så här skriver du en motion

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet "motion" i rubriken.

Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör.

Motionens viktigaste del - ditt yrkande - ska helst formuleras i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser.

Skriv under dokumentet med ditt namn och adress.

På vår hemsida finns instruktion om hur du går tillväga om du vill lämna in en eller flera motioner.

Lägg motionen i styrelsens brevlåda eller mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  senast den 29 februari 2020

Hälsningar Styrelsen