BRÄNNBART AVFALL

Material som ej kan kastas i respektive återvinningskärl, t.ex. papper, trä och plast som inte är förpackningar.

 

Detta kan du kasta

Papper, Plast, Trä, Textil, Gummibitar, Arbetshandskar, Vaxat papper, plastat papper, och kuvert.

 

Detta ska du inte kasta i containern!

Enheter över 75 cm, Förpackningar, Kemikalierester, Färgburkar med innehåll, Metaller, Betong och tegel, Gipsskivor, Porslin.

 

Hälsningar Styrelsen

Brf Stureby