Efter det för närvarande (2019/2020) pågående byggprojektet med vindskupor, kommer föreningen och styrelsen göra ett upphåll innan eventuella nya byggprojekt av detta slag kan påbörjas. Du som redan nu är intresserad av att bygga ut din lägenhet med vindskupa, föreslås att undersöka om det finns fler i föreningen som går i samma tankar för att gemensamt bilda en grupp. Detta för att avsevärt effektivisera för samtliga inblandade i fråga om tid, resurser och kostnader.

 

Styrelsen Brf Stureby