Nu har vi fått in alla avtal från Stockholms Stad gällande tomträttsavgälden. Från och med juli/oktober 2021 kommer tomträttsavgälden att höjas stegvis under fem år. Efter 5 år kommer höjningen av tomträttsavgälden innebära en ökad kostnad för föreningen med ca 4,07 kr/kvm/mån. Som exempel innebär detta efter fem år en ökad kostnad med 224 kr/mån för en 2:a på 55 kvm. Det kommer inte att ske någon avgiftshöjning under 2021. Eventuellt kan en förändring av avgiften komma att ske under 2022. Eftersom föreningen har mycket god ekonomi ser styrelsen dock en möjlighet att helt eller delvis bekosta den höjda avgälden på annat sätt än genom höjning av månadsavgiften. Styrelsen arbetar därför med att få ner föreningens övriga kostnader så att en avgiftshöjning kan minimeras eller utebli.”

 

Hälsningar,

Styrelsen