Att dumpa sopor och grovsopor utanför återvinningsstationer är inte tillåtet. Saknar man bil och inte kan köra till återvinningscentral så har föreningen en container som kommer en gång i månaden. De sopor som dumpas utanför återvinningsstationer kostar föreningen över 2000 kr per gång att hämta. Dessa kostnader uppstår flera gånger per månad och drabbar föreningens ekonomi. Vi alla måste hjälpas åt för att hålla nere föreningens kostnader för att undvika eventuella avgiftshöjningar.

 

Hälsningar Styrelsen