Att bo i bostadsrätt innebär att man äger motsvarande sitt andelstal av totalen i den ekonomiska föreningen som tillsammans äger fastigheterna. Att bo i bostadsrätt innebär alltså inte att man äger sin lägenhet, utan man äger rätten att bo i den. I och med den rätten kommer både skyldigheter och också en del rättigheter. För att läsa mer se HSB:s hemsida "Bokunskap", där finns mycket information att hämta.

 

Tillsammans äger vi både fastigheterna och skötseln av dessa och marken de står på. Så var rädd om din närmiljö. Ju bättre vi alla sköter oss, desto billigare blir skötseln och desto billigare blir det att bo (alla utgifter påverkar avgifterna).

 

För att äga rätten att bo i en lägenhet i föreningen måste man ha medlemskap, se mer info här. Om man köper sin lägenhet via mäklare så brukar mäklaren ansöka om medlemskap hos styrelsen. Om man köper utan mäklare eller om man överlåter/säljer delar av sin lägenhet så måste man själv ansöka om medlemskap. Detta kan göras via HSB på adress HSB Stockholm, Brf Stureby, Lägenhetsadministration, 112 84 Stockholm. Styrelsen beslutar på nästkommande styrelsemöte.