Vid kontakt med föreningen eller HSB ska föreningens tresiffriga lägenhetsnumret alltid användas.

 

Lantmäteriet har tilldelat alla lägenheter ett lägenhetsnummer som myndigheterna kan använda för att identifiera lägenheterna inom samma port (Dessa nummer är alltså inte unika utanför den egna porten). Information om vilket nummer din lägenhet har finns uppsatt i porten.

Läs mer om detta på Lantmäteriet