Ansvar och ekonomisk förening

Att bo i bostadsrätt innebär ett visst ansvar. Det innebär bland annat att man är skyldig att renovera sin lägenhet så den inte förfaller. Det innebär också att släppa in styrelsens entreprenörer när det aviseras om att något ska göras. Att ta hänsyn till sina grannar är nödvändigt då det är rätt lyhört att bo som vi gör. Att ta hand om närmiljön och utemiljön genom att hålla snyggt är viktigt. All skötsel kostar pengar och om vi hjälps åt att vara försiktiga med allt så håller det längre och därmed kan vi hålla avgifterna nere.

Tysttider

Föreningen har så kallade tysttider. Det ska vara tyst i husen mån-fre kl. 22:00-07:00 och helger kl. 22:00-09:00. Även på andra tider ska man vara hänsynsfull mot sina grannar.

 

Källargångar

Källargångarna har akustiskt styrning av ljuset. Det innebär att ljuset tänds när det låter. Inne i de mindre gångarna styrs belysningen av rörelse. Källargångarna ska alltid hållas helt fria från saker. Det som står där kan forslas bort av fastighetsskötaren utan att du meddelas först. Detta kostar pengar och belastar alla medlemmar i föreningen negativt.

 

Trapphusen

Trapphusen är våra utrymningsvägar vid t.ex. brand. Barnvagnar får inte förvaras i våra trappuppgångar då de vid brand avger mycket farlig rök och är dessutom i vägen om utryckningspersonalen behöver komma in och ut där med t.ex. en bår. Barnvagnar ska förvaras i barnvagns- eller cykelförrådet eller inne i lägenheten. Ingenting brännbart såsom t.ex. mattor och skor får förvaras i trapphusen.

Växter är fint och hemtrevligt men tyvärr får de inte förekomma i trapphusen. Det försvårar trapphusstädningen samt förhindrar åtkomst till fönstren i nödsituationer.Övrigt

Föreningen har en behållare för elektronikåtervinning. Den står i ett utrymme på gaveln av butiksbyggnaden på Skönviksvägen 281. Tvättstugenyckeln fungerar i dörren. Denna behållare är till för mindre bärbara elartiklar. Större elartiklar får man själv frakta bort för återvinning.

Den 1 Juli 2019 kom en ny lagstiftning som förbjuder rökning vid allmänna lekplatser, grillplatser och entréer. Det är inte förbjudet att röka på balkongen men man bör visa hänsyn till omkringliggande grannar. Det är inte tillåtet att kasta fimpar på föreningens mark.