Föreningens stadgar är grunden i regelverket om vem som ansvarar för vad. Där står bland annat att medlemmen är skyldig att reparera och hålla lägenheten i gott skick. Medlemmen ansvarar för det mesta som är synligt i lägenheten med undantag för radiatorerna som är föreningens.