Information till dig som funderar på att bygga ut vinden

Bakgrund

2006 bildades en medlemsgrupp som bestod av medlemmar på Skönviksvägen med lägenhet på plan tre, direkt under råvinden. Gruppen skrev en motion till stämman 2007 i vilken de föreslog att stämman skulle ge tillstånd för utbyggnad av råvinden i anslutning till lägenheten under. Stämman biföll motionen.

Motion och stämmoprotokoll 2007 kan du läsa här

Inför en ombyggnad

Om du funderar på att söka bygglov hos Stadsbyggnadskontoret för utbyggnad av råvinden (som tillhör föreningen), ta kontakt med styrelsen innan du gör det för att få rätt förutsättningar i ansökan.

Alla kostnader för byggnationen är medlemmens.

 

Information till dig som bor i närheten av en vindsutbyggnad

De lägenheter som har råvind direkt ovanför kan få bygglov för att bygga ut ytan och införliva den i lägenhetens boyta. Ombyggnaden kommer att hållas ihop av styrelsen som byggherre.

Störande arbeten får endast utföras vardagar 7-18 samt helgdagar 10-16. Byggarbetsplatsen får vara etablerad under maximalt 3 månader kring varje huskropp. Med etablering avses byggställningar, uppställning av container, upplag av byggmateriel, avspärrningar, trafik med byggfordon såsom kranbil, lastbil eller liknande. En ny etablering vid ett nytt vindsbyggnadsprojekt får etableras som tidigast tolv månader efter att en tidigare etablering har avslutats.

Byggställning får inte väsentligen täcka fönster och hindra ljusinsläpp och utsikt för boende under den för byggprojektet aktuella lägenheten. Avfall ska alltid slängas i för ändamålet avsedd behållare. Arbetsplatsen skall städas från avfall dagligen.

Trapphuset skall vid behov städas från byggrester och byggdamm. Trapphuset är utrymningsväg och får alltså inte under någon tid utnyttjas som upplagsplats för byggmateriel, avfall eller annat.