Nedan äldre bilder som styrelsen fått av medlemmar. 

 

Bandhagens Läroverk - Brf Stureby i bakgrunden. Fotograf Björn Ewald som gick i Bandhagens Läroverk 1959-1963

 

Brf Stureby i bakgrunden och fältet är idag Örbyleden. Fotograf Björn Ewald som gick i Bandhagens Läroverk 1959-1963

 

Där Örbyleden är idag. Fotograf Björn Ewald som gick i Bandhagens Läroverk 1959-1963

 

Där Örbyleden är idag och Brf Stureby i bakgrunden. Fotograf Björn Ewald som gick i Bandhagens Läroverk 1959-1963

 

Fältet som kommer att bli Örbyleden. Fotograf Björn Ewald som gick i Bandhagens Läroverk 1959-1963

 

Brf Stureby sett från klassrum i Bandhagens Läroverk. Fotograf Björn Ewald som gick i Bandhagens Läroverk 1959-1963

 

Brf Stureby i bakgrunden. Fotograf Björn Ewald som gick i Bandhagens Läroverk 1959-1963

 

 

Sandlådan utanför Götaforsvägen 3. Fotograf okänd. Troligen 1963