Arkitekterna som ritat vårt vackra område är Backström & Reinius. Samma arkitekter har även ritat Farsta centrum, Vällingby centrum, Åhlens City-huset, femte höghuset, Hjorthagen, Gröndal och mycket mer.

 

Sven Backström föddes i Havdhem på Gotland 1903. Han tog arkitektexamen vid KTH 1929 och gjorde studieresor till Bauhaus i Tyskland, Italien, Moskva, London och Spanien. Som nybliven arkitekt var han bl.a. anställd vid KF:s arkitektkontor, Le Corbusier, hos Hakon Ahlberg och Erik Lallerstedt innan han startade egen verksamhet tillsammans med Leif Reinius.

 

Leif Reinius föddes i Stockholm 1907. Under sin studietid på KTH praktiserade han bl.a. hos Carl Milles. Han gjorde studieresor till Italien, Frankrike, Tyskland och USA. De två vännerna ledde gemensamt sitt kontor och arbetade vid samma bord, mittemot varandra fram till 1980. Backström avled 1992 och Reinius 1995. Husen stod klara 1953.