Som medlem i HSB Brf Stureby har du rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman vilka kallas för motion.

Det är en formell skillnad mellan förslag och motion. 
När som helst under året kan du, brevledes eller per e-post, till styrelsen skicka in förslag och synpunkter. 
Vill du att ditt förslag ska behandlas på  årsstämman ska du däremot skriva en motion.

Så här skriver du en motion

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet "motion" i rubriken.

Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör.

Motionens viktigaste del - ditt yrkande - ska helst formuleras i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser.

Skriv under dokumentet med ditt namn.

Lägg motionen i styrelsens brevlåda eller maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. i god tid före stämman. Våra stadgar säger; 

§ 10 Motioner

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla  ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Mall för motion

Det finns inga blankettekniska krav på motionens utformning. Du kan skriva den för hand.

En enkel mall kan se ut så här:

Till

HSB Brf Stureby

Motion till årsmötet XXXX

Kortfattad beskrivning av ämnet

Jag föreslår

att (ditt förslag skriver du här)

Stureby 2018-xx-xx 

Förnamn Efternamn
XXXvägen ab

Underskrift

Ange här ev bilagor (skisser, foton mm)

 

Äras den som äras bör, ovan information är till största delen kopierad från HSB Terassen.