Stadgarna styr vem som är ansvarig för vad i föreningen.

 

Här kan du hämta och läsa föreningens stadgar.


Föreningen antog nya stagar 2018, extrastämma 2017-11-28 samt ordinarie årsstämma 2018-05-24


Syftet med extrastämman var att gå igenom nya normal stadgar från HSB, till följd av nya lagkrav. På ordinarie årsstämma togs beslutet att godkänna förslag på nya stadgar.


Se HSB presentation från mötet.