Föreningen består av 14 huskroppar fördelade på 8 fastighetsbeteckningar:

  • Cellofanet 1 - Götaforsvägen 1-17
  • Paketet 1 - Götaforsvägen 21-25
  • Kartongen 1 - Götaforsvägen 26-34
  • Fiberskivan 1 - Götaforsvägen 8-22 och Skönviksvägen 271-275
  • Stickan 2 - Skönviksvägen 270-274
  • Träflisan 2 - Skönviksvägen 281-289
  • Linnepappret 1 - Skönviksvägen 293-317
  • Kvisthålet 1 - Skönviksvägen 321-333


Totalt består föreningen av 53 portar med 3 respektive 4 våningar och totalt 399 lägenheter.

Sex av lägenheterna är byggda år 2000 och ligger på Skönviksvägen 274. Detta är den gamla panncentralen.

För alla fastigheter har vi tomträttsavtal som har skrivits om under 2010-2011.

Föreningens organisationsnummer är: 702002-2179.

I fastigheten Träflisan 2 finns en butiksbyggnad och den har fått grön klassning enligt av Stadsmuseets kulturklassificering. Läs mer på Riksantikvarieämbetet.