Endast kolfilterfläkt är tillåten i våra lägenheter.

Ytterligare information om husens ventilation, allmänna råd och åtgärder vid eventuella problem finns nedan.

 

Allmänna råd - självdragsventilation

Er lägenhet ventileras genom självdrag. Friskluft tas in via ventiler vid fönster, i skafferi, genom fönstervädring samt genom otätheter i byggnaden. Utsug av luft sker via de ventiler som finns i kök, badrum, WC och ibland även i sovrum och klädkammare.

För att uppnå bästa resultat är det några saker som är viktiga att tänka på:

  1. Försök att alltid ha de friskluftsventiler som finns, öppna.
  2. Utsugsventilen i kök skall stå i fullt öppet läge enbart vid matlagning. För att bättra på utsuget vid matlagning öppna ett fönster i sovrum eller vardagsrum (för att öka flödet på luften mot köket).
  3. Om ventilen i köket står på minimiläge när man inte lagar mat får man bättre utsug i badrum och WC. Efter bad/dusch öppna gärna ett fönster (ej i badrummet) för att öka flödet mot badrummet, så går uttorkningen snabbare. Lämna dörren till badrummet på glänt. Badrumsdörren ska ha en luftspalt i överkant/underkant för att luften ska kunna flöda fritt. Om den är för liten eller inte finns, bör dörren stå på glänt.
  4. Det är viktigt för ventilationens funktion att ventilerna hålls rena. Du kan själv dammsuga den bit du kommer åt.
  5. Om du har stängt till friskluftsventilerna på grund av drag, kom ihåg att öppna dem igen så fort som möjligt. Kom också ihåg att ju fler ventiler som är öppna, desto mindre drag blir det.

 

Vanliga problem i självdragshus

Lukter från andra lägenheter/trapphus

Detta beror ofta på att friskluftsventiler är stängda. Luft sugs alltid ut ur lägenheten via utsugsventilerna. Om friskluftsventilerna är stängda sugs luft in i lägenheten från grannar/trapphus i stället för frisk uteluft. Ibland kan lukter spridas pga. baksug (se nedan).

Åtgärd
Håll fönsterventiler öppna. Kontrollera också att utsugsventilen i kök inte står i fullt öppet läge.

Det blir immigt i badrummet efter att ha duschat

Blir det immigt i badrummet efter dusch och tar det lång tid att få bort?

Åtgärd
Låt badrumsdörren stå på glänt efter användning så att luftflödet genom rummet säkerställs. De över- underluftsspalter som finns vid badrumsdörren räcker ofta inte om dörren är stängd, låt den stå på glänt.

Dragigt i lägenheten

Känns det dragigt i lägenheten?

Åtgärd
Håll alla friskluftsventiler öppna, utsugsventilen i köket svagt öppen och badrummets utsugsventil öppen. Drag från utsugsventiler skall aldrig förekomma. Baksug har i så fall uppstått (se nedan).

Baksug från utsugsventiler

Baksug innebär att kall uteluft blåser in i lägenheten genom en utsugsventil. I regel beror detta på att det kommer in för lite friskluft genom friskluftsventilerna, varvid luften strömmar in där den kan. Antingen genom glipor i lägenhetsdörren (trapphuseluft kommer in) eller genom att luften ”vänder” och strömmar in genom en utsugsventil. Detta händer i regel i badrummet om man ansluter en köksfläkt till frånluftskanalen i köket.
Åtgärder när baksug uppstått

· Håll fönsterventiler öppna och öppna om möjligt ett fönster tillfälligt.

· Se till att utsugsventilen med baksug är i fullt öppet läge och de/den andra utsugsventilen nästan stängd.

· Om det är svårt att få luften att ändra riktning kan man värma luften genom att blåsa in med en hårtork intill kanalen med baksug.

· Kontrollera med t.ex. en bit hushållspapper att luftriktningen vänder i ventilen med baksug. Bästa metoden är dock att, i förebyggande syfte, hålla fönsterventilerna öppna och köksventilen i minimiläge.


Exempel vipplucka

Exempel frånluftsdon (tallriksventil)