Skulle du vilja ägna en del av din fritid åt styrelsearbete i vår förening? Det är intressant, lärorikt och ansvarsfyllt och du som vill ha extra koll på vad som händer och sker i vår förening får verkligen det om du jobbar med styrelsearbete. Roligt är det också!

Även om stämman formellt sett har största makten i föreningen, är det den av stämman valda styrelsen som fattar de flesta besluten i föreningen. Indirekt är det dock medlemmarna som bestämmer genom sitt val av ledamöter och genom att i efterhand godkänna styrelsens årsredovisning och bevilja ansvarsfrihet.

Vad gör då styrelsen? Att i detalj redogöra för vad styrelsen ska och får göra är svårt.

Stadgarna säger dock att styrelsen ska:

  • Besluta om månadsavgifter
  • Besiktiga och inventera föreningens tillgångar varje år och avge rapport i årsredovisningen
  • Upprätta en underhållsplan och budgetera medel för att trygga underhållet av föreningens hus


Styrelsen ansvarar för mycket annat också såsom att hantera medlemsfrågor, Sturebybladet, markskötsel, lokaler, arrangera t ex grillfest, glöggparty, studiecirklar etc.

Du får arvode, utbildning, nya vänner och uppskattning!

Det är ett viktigt arbete, det ska alla veta! Skulle det vara så illa att vi i framtiden inte får ihop en styrelse i vår förening, så blir konsekvensen att föreningen måste likvideras, d.v.s. upplösas. Det får ekonomiska följder för medlemmarna som kan förlora mycket pengar och det kan dessutom innebära att föreningens hus säljs och att husen därefter förvaltas som hyresrätt. Men det behöver aldrig bli verklighet om alla hjälper till och tar ansvar!

Du är så välkommen!


Har du ytterligare frågor - kontakta någon av oss i valberedningen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.