I föreningen finns ett antal gemensamma utrymmen. Till en del är det separat hyra och nyckel för att kunna använda och andra är fria för alla att använda.

För ytterligare information, se listan till vänster.