I källarna finns förråd för barnvagnar. Se till att ställa barnvagnen där och inte i trapphusen. Barnvagnar eller andra lösa föremål får inte förvaras i trapphusen. Dessa är brandrisk och kan försvåra vid utrymning. Trapphuset är en av två utrymningsvägar och måste hållas helt rent från saker. Läs gärna mer om detta på Stockholms brandförsvars hemsida.