I föreningens källargångar finns cykelförråd eller skyddsrum som används som cykelförråd.