I föreningen finns sex tvättstugor. Alla medlemmar hör till en av dem. Till varje lägenhet hör en röd bokningscylinder. Den används för att boka tvättstugan. Mangelrummet kan användas utan bokning. De stora stenmanglarna, det finns en till varje tvättstuga, är fortfarande fullt fungerande, men det finns även moderna manglar att använda i samma utrymme.

 

Om du saknar bokningscylinder, kontakta Felanmälan för att beställa en ny. Cylindern bekostas av medlemmen själv och ska följa med lägenheten vid överlåtelse.

 

Tvättstugorna finns på följande adresser:

Tvättstuga nummer 1 - Götaforsvägen 11
Tvättstuga nummer 2 - Götaforsvägen 20
Tvättstuga nummer 3 - Götaforsvägen 12
Tvättstuga nummer 4 - Skönviksvägen 287
Tvättstuga nummer 5 - Skönviksvägen 311
Tvättstuga nummer 6 - Skönviksvägen 323