Föreningen har avtal med SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB gällande förvaltning av våra fastigheter. All service ska alltså skötas av SBC AB. 

 

Om något blir fel någonstans, tex en dörr som inte stänger som den ska eller en lampa som inte lyser, så ska du ringa till SBC Kundtjänst på 0771-722 722 eller på sbc.se, välj Felanmälan. De skickar en arbetsorder till fastighetsskötaren som ser till att felet blir åtgärdat. Antingen gör han det själv eller tar hjälp av behörig hantverkare. Större jobb beställs av styrelsen.

 

Läs stadgarna för att vara säker på vad du själv är ansvarig för och vad föreningen är ansvarig för. Är du osäker så fråga fastighetsskötaren, eller den hantverkare som kommer, om det är föreningen eller du själv som medlem som ska bekosta lagningen.

 

Föreningen har även avtal med en jour. Observera att jouren endast ska kontaktas utanför ordinarie kontorstid då det är fara för antingen människa eller fastighet. Om det t.ex. rinner vatten i en källare från ett rör är detta ett akut ärende som kan bli fara för fastigheten om det inte tas om hand omgående. Då ska du ringa jouren omedelbart på 08-657 77 22. Om en lampa är trasig i trapphuset eller om en dörr inte går att stänga är detta inte fara för liv eller fastighet utan kan vänta till nästkommande vardag och anmälas som vanligt till SBC Kundtjänst enligt ovan.