Sen maj 2015 har vi markskötsel via SBC. De sköter vår utemiljö såsom gräsklippning samt skötsel av träd, buskar och blommor. I vårt avtal ingår också skötsel av våra lekplatser. Om du upptäcker något fel på utemiljön till exempel en trasig lekställning eller att någon buske ser ut att må dåligt, kontakta felanmälan på vanligt sätt.