Återvinningsstationer

I området finns sex återvinningsstationer med åtta behållare vardera för sortering av avfall. Det som vi kan ta hand om idag är följande:

  • Tidningar
  • Pappersförpackningar och kartong
  • Plast
  • Metall
  • Ofärgat glas
  • Färgat glas

Elsopor

Elsopor, endast mindre bärbara, kan slängas i föreningens kärl. Kärlet står placerat i ett soputrymme på gaveln av butikslokalen på Skönviksvägen 281.  Allt som har sladd eller drivs med något slags batteri räknas som elavfall.

 

Observera att glödlampor och batterier inte får slängas i behållaren för elartiklar. Även dessa innehåller giftiga ämnen som inte får spridas i naturen, men både glödlampor och batterier tas omhand separat och ska återvinnas vid kommunens miljöstationer. Den närmsta miljöstationen finns vid Shellmacken som är öppen dygnet runt. Miljöstationen är låst och nyckel lånar du av bensinstationen. För större elsopor hänvisar vi till återvinningsstationerna i Östberga eller Högdalen. Observera att det sedan juli 2001 även är lag på att glödlampor (numera även lågenergilampor) ska återvinnas.

Container

Första helgen i varje månad har vi i föreningen förmånen att kunna slänga brännbart avfall i en container. Den står uppställd vid garagen bakom Skönviksvägen 281. Varken miljöfarligt avfall eller elartiklar får slängas i denna container utan ska återvinnas enligt kommunens instruktioner. För varje elartikel (även batterier och glödlampor) får föreningen böta.

 

Schema för containern finns på anslagstavlan i varje port

 

Tillträde till container och elsopor sker med samma nyckel som till din tvättstuga.