Skyddsrum

15 st av föreningens skyddsrum har blivit besiktigad, på uppdrag av MSB. Ett lång och diger åtgärdslista har givits förenigen. Under kvartal 4 kommer föreningen med hjälp av SBC åtgärda alla anmärkningar, i tid för ombesiktning.

Gångvägsbelysning

Stämman 2017 beslutade att montera gångvägsbelysning mellan portarna Skönviksvägen 293-311. Styrelsen tar in offerter på åtgärden och kommer att beställa jobbet med troligt utförande under våren 2018.