Vindsutbyggnad

Ett antal medlemmar ligger i startgroparna för att bygga ut vindarna ovanför sina lägenheter. Föreningen är byggherrar och planen är att bygget ska påbörjas andra halvåret 2018. Byggloven är beviljade, projektering och upphandling ska påbörjas. De aktuella husen är Fiberskivan 1, Kvisthålet 1, Linnepapperet 1.

 
Nybyggnation lägenhet i gamla tvättstugan på Skönviksvägen 274

Efter fuktskadan hösten 2016 har stämman beslutat att tvättstugan inte ska renoveras utan istället byggas om till lägenhet/lägenheter. Förberedelser pågår under hösten 2017. En arbetsgrupp är tillsatt för att gå igenom alla större hyreslokaler, renoveringsbehov samt önskade hyresgäster. Målet är att resultat finns färdigt till stämman 2018.

  

Utredning elektronisk bokning av tvättstuga

Stämman 2017 beslutade att styrelsen skulle ta in priser på elektronisk bokning av tvättstugorna. Styrelsen har stämmans mandat att besluta om det ska investeras i detta eller ej.

 

Gemensamt elabonnemang, enskild mätning

Stämman 2018 beslutade att föreningen ska implementera IMD, individuell elmätning / gemensam el. Offertinhämtning och projektstart planeras att ske 2019. 

 

Portlås

Föreningen kommer under 2018-2019 implementera portlås för alla entrédörrar.