Nya regler gällande kön till p-platser kommer att tillämpas av HSB. Om svar är nej/eller uteblir så hamnar sökande sist i kön, efter 3 gånger så tas man bort ur kön. De som står i kö för byte går före kön med sökande. Två köer kommer att skapas en för Götaforsvägen och en för Skönviksvägen. Sökande kan stå i båda köerna. 

Styrelsen Brf Stureby

 

Efter det för närvarande (2019/2020) pågående byggprojektet med vindskupor, kommer föreningen och styrelsen göra ett upphåll innan eventuella nya byggprojekt av detta slag kan påbörjas. Du som redan nu är intresserad av att bygga ut din lägenhet med vindskupa, föreslås att undersöka om det finns fler i föreningen som går i samma tankar för att gemensamt bilda en grupp. Detta för att avsevärt effektivisera för samtliga inblandade i fråga om tid, resurser och kostnader.

 

Styrelsen Brf Stureby

 

 

Här kommer en påminnelse om att trapphuset inte får användas som förvaringsplats för cyklar, barnvagnar eller rullatorer. Eller annat brännbart som mattor, leksaker mm. Trapphuset är en utrymningsväg vid brand!

Hälsningar Styrelsen

BRÄNNBART AVFALL

Material som ej kan kastas i respektive återvinningskärl, t.ex. papper, trä och plast som inte är förpackningar.

 

Detta kan du kasta

Papper, Plast, Trä, Textil, Gummibitar, Arbetshandskar, Vaxat papper, plastat papper, och kuvert.

 

Detta ska du inte kasta i containern!

Enheter över 75 cm, Förpackningar, Kemikalierester, Färgburkar med innehåll, Metaller, Betong och tegel, Gipsskivor, Porslin.

 

Hälsningar Styrelsen

Brf Stureby

Som medlem i HSB Brf Stureby, har du rätt lämna in ett eller flera förslag, en s.k. motion.

Medlem, som önskar visst ärende (motion) behandlat på årets ordinarie föreningsstämma den 19 maj, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Så här skriver du en motion

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet "motion" i rubriken.

Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör.

Motionens viktigaste del - ditt yrkande - ska helst formuleras i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser.

Skriv under dokumentet med ditt namn och adress.

På vår hemsida finns instruktion om hur du går tillväga om du vill lämna in en eller flera motioner.

Lägg motionen i styrelsens brevlåda eller mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  senast den 29 februari 2020

Hälsningar Styrelsen