Styrelsen har tecknat nytt avtal med SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, för skötsel av våra fastigheter.

Avtalet börjar gälla den 18 februari 2013. Under en överlämningsperiod 18-28 februari kommer HSB och SBC att fungera parallellt.

Nya uppgifter för felanmälan kommer att sättas upp i portarna och även delas ut i brevlådorna.
Hemsidan uppdateras med korrekta uppgifter under perioden 18-28 februari. Felanmälan kommer att kunna ske både till HSB och SBC under den perioden.

 

Efter att styrelsen lagt budgeten för 2013 klarar vi av ekonomin utan att höja avgifterna.

 

Bastuaggregatet är utbytt och bastun kan åter användas

Styrelsen har tecknat nytt avtal för administrativ förvaltning. Den nya förvaltaren är SBC AB.

Administrativ förvaltning kan kortfattat beskrivas som styrelsens förlängda arm. Det kan innebära bland annat att komma med förslag på vilken typ av motorvärmare som passar bäst hos oss och hålla ihop upphandlingen av dem när projektet startar.

Alla kontaktuppgifter är detsamma som tidigare - Felanmälan, HSB Servicecenter och hemsidan

 

Styrelsen ser just nu över avtalen för leverans av TV och bredband. Idag har vi avtal med Comhem för leverans av basutbudet TV till alla lägenheter. För det betalar vi drygt 400.000:- per år. Avtalet är uppsagt till juni 2013.

Styrelsen tar in priser från olika leverantörer för TV och oavsett vilken vi väljer så vill styrelsen rekommendera alla medlemmar att i dagsläget inte teckna nya långa avtal för TV med Comhem. Möjligheten att vi fortsätter med Comhem är stor men inte helt säker. Vilket vi än väljer är målet att få ner totalkostnaden.

Leverans av bredband återkommer vi med.