Styrelsen har beställt takjobb och det kommer att utföras med start denna vecka 19. Arbetet de ska utföra är att rensa hängrännor och byta trasiga tegelpannor. Företaget som utför arbetet är Veckholms Plåt.

Styrelsen har initierat en cykelrensning både inomhus i cykelrummen och utomhus i cykelställen. De omärkta cyklarna har vi låtit fastighetsskötaren dra röd/vit tejp runt som märkning. Kontrollera att din cykel är uppmärkt med din egen märkning. Står den med röd/vit tejp runt sig så ta bara bort den därifrån.

I slutet av juli kommer styrelsen att ta bort alla cyklar som fortfarande står med röd/vit tejp runt sig.

Alla återvinningsstationer i området är tvättade.

Fönsterrenoveringen går in i slutskedet. Alla fönster i etapp 1 är påbörjade och kommer att avslutas i slutet av april. Alla fönster besiktigas med en port i taget enligt ett förutbestämt schema. Slutmötet för hela projektet är planerat till slutet av maj. Då ska alla eventuella besiktningsanmärkningar vara åtgärdade och slutbetalning kan ske.

Det har varit en hel del extraarbeten i form av murket trä i karmar och bågar. Omfattningen har varit något högre än den vi räknade med från början men överlag har vi fint kärnvirke i fönstren och efter renoveringen är fönstren som i nyskick. Allt murket trä byts ut mot nytt kärnvirke.

Projektet har flutit på bra och enligt plan. Det har varit fler arbetare på plats än vad som planerades från start, men på grund av det har entreprenören kunnat hålla tidsplanen. Många medlemmar har hört av sig med lovord om entreprenören och endast enstaka klagomål har förekommit.

Denna artikel finns även under Fönsterrenovering där du kan läsa mer information om projektet

Styrelsen skickade ut en medlemsenkät angående bilpool i området. Det har kommit in 49 svar än så länge men vi håller enkäten öppen ett par veckor till. Av de svar vi har fått in skulle 70% inte hyra en bil ur en bilpool och 30% skulle hyra en bil ur en bilpool. Många av de negativa svaren tycker att det är en mycket bra idé men har inte behov av en bil på det sättet i dagsläget.

Fler svar ger säkrare siffror. Svara du också.