Styrelsen har detta år beslutat att inte köpa in julgranar till föreningen. Julgranarna kostar cirka 35.000:- och styrelsen har i år valt att spara detta. Styrelsen var ej enig men med omröstning fattades detta beslut. Styrelsen ser över möjligheterna att sätta upp belysning i träd som kan hänga där permanent och tändas den mörka årstiden.

Stämman 2012 beslutade att lekplatsen i parken bakom Skönviksvägen 309 ska renoveras. Styrelsen har beställt arbetet och lekutrustning och jobbet kommer att göras så fort materialet kommer och vädret tillåter. En allmän upprustning av bänkar och bord och byte av sand ingår också. De taggiga buskarna ska tas bort och ersättas med andra buskar.

Det nu pågående utbytet av utrustningen i våra värmecentraler (undercentraler) sker enligt underhållsplanen. Den nya utrustningen är betydligt effektivare och kommer att sänka våra kostnader för uppvärmning och varmvatten. Vi får också en stabilare drift främst vad gäller varmvattnet med färre avbrott och en jämnare vattentemperatur.

Provdrift pågår för att finjustera utrustningen och beräknas vara klar före jul. Om du upplever att du har för kallt i lägenheten så kontakta HSB Servicecenter på 010-442 1100

En genomgång av föreningens alla cykelställ är gjort. Det finns 90 cykelställ av varierande skick. Många är trasiga och en del står i vägen för sophämtningen. Styrelsen har tagit in offerter på att byta ut alla och placera en del på andra ställen. Prislappen på detta var drygt 600.000:- vilket styrelsen tycker är väl mycket. Fortsatt utredning sker.

Nu när den mörka årstiden kommer och vi använder mer levande ljus är det bra att testa sin brandvarnare. Tryck på den lilla knappen på mitten och håll den inne. Den ska då låta som när larmet går.

Styrelsen lät montera brandvarnare i de flesta lägenheter 2010. Brandvarnaren har ett fastmonterat batteri som ska hålla i 10 år. Det går alltså inte att byta batteri utan när det är slut måste hela brandvarnaren bytas ut mot en ny. Det finns ett antal kvar hos styrelsen. Om du saknar brandvarnare eller om den är trasig kan du kontakta Felanmälan/Servicecenter på HSB så kan fastighetsskötaren komma med en till dig. Brandvarnaren är på föreningens bekostnad så länge det finns kvar, men uppsättningen av den får du bekosta själv.

Brandvarnare