Det nu pågående utbytet av utrustningen i våra värmecentraler (undercentraler) sker enligt underhållsplanen. Den nya utrustningen är betydligt effektivare och kommer att sänka våra kostnader för uppvärmning och varmvatten. Vi får också en stabilare drift främst vad gäller varmvattnet med färre avbrott och en jämnare vattentemperatur.
En provisorisk inkoppling av samtliga värmecentraler kommer att var klar under vecka 45. Hela installationsarbetet beräknas vara klart senast under vecka 49 då allt isoleringsarbete och uppstädning ska vara utfört.

Söndagen den 30 september kommer styrelsen att ladda upp med tusen blomlökar för alla att plantera där ni vill i föreningen. Styrelsen och säckarna med lökar kommer att vara vid styrelselokalen på Skönviksvägen 275 från klockan 13. Kom dit, ta med dig en spade, ta med dig barnen och kom och peta ner lökar där du helst vill ha blommor till våren. Ta med fikakorg eller passa på att grilla med dina grannar.

Kom och hjälp till att få hela föreningen att blomma till våren :D

Styrelsen har beställt utbyte av de gamla tvättmaskinerna i alla tvättstugor, utom den på Skönviksvägen 274 där maskinerna är nyare. Spontanpelaren som finns i tvättstugan på Skönviksvägen 274 kommer att bytas ut mot en ny också.

Arbetet med att byta ut maskinerna kommer att ske mellan 25-27 september. Under den tiden kommer tvättstugorna att vara avstängda för oss medlemmar. Varje tvättstuga stängs av under själva bytet. Maskinerna som ska installeras kommer att vara 6,5 kilos båda två och båda kommer att installeras med varmvatten vilket är mer energisnålt då vattnet värms upp av fjärrvärmen som är billigare än elen. Maskinerna kommer även att vara mycket snabbare och centrifugen mycket effektivare än de vi har idag.

Vi hoppas att bytet kommer att ske smidigt och att vi ska bli nöjda med de nya maskinerna. Tvättiderna och torktiderna enligt schemat kommer att vara oförändrade.

Undercentralerna kommer att bytas ut nu enligt underhållsplanen. Renoveringen startar vecka 39 och ska vara avslutad vecka 50. Under den tiden kommer värmen och varmvattnet att vara avstängt under max en dag per undercentral (6 stycken). Eventuellt kommer man att behöva stänga av även kallvattnet under en kortare tid. Allt kommer att aviseras i portarna och till våra hyresgäster.

Den så kallade "fönstergruppen" som består av medlemmar och styrelseledamöter, har gett styrelsen en rekommendation. Styrelsen har beslutat att följa den och renovera två fönster på prov enligt rekommendationen. Det ena förslaget som ska utvärderas är att byta den inre rutan mot ett energiglas och det andra är att byta den inre rutan mot en isolerruta (två glas med gas emellan). För båda alternativen gäller att nollställa fönstren. Alltså skrapa rent från färg, renovera beslagen, kitta om och sätta dit tätlister på rätt ställen. Efter cirka 6 månader ska fönstren utvärderas av både styrelsen, den boende och av expertis. Efter detta är gjort kommer styrelsen att fatta beslut och informera alla medlemmar.

Tidigast som fönsterrenoveringen kan starta kommer att vara under sommar/höst 2013.