Garagetaken var inte uppbyggda som vi trodde innan rivningen. Det finns inga ritningar från husens byggnadsår. Med den konstruktion som taken är uppbyggda med fungerade inte det som styrelsen beslutat och beställt. Styrelsen har fått gå ut med ytterligare en anbudsförfrågan för omgjutning enligt ursprunget och kommer att ta ställning till offerterna snarast möjligt, så att taken kan åtgärdas. Planen är att riva och bygga upp de fyra sämsta taken, Skönviksvägen 327 och 321 och Götaforsvägen 17 och 21. De övriga taken kommer att hålla flera år till. Du som har garage under någon av ovanstående tak kommer att bli kontaktad när det närmar sig renoveringen. Vår förhoppning är att det ska vara klart innan vintern.

Anläggning av tio nya parkeringsplatser på baksidan av Skönviksvägen 281 har fått stå tillbaka i prioriteringen efter avlopp/dränering och garagetak. Planen är att det ska vara klart innan innan sommaren 2018. Styrelsen har fått in offerter på asfalteringen och elarbetet med laddstolpar och kommer att beställa detta under vintern. Styrelsen sökte stöd från Klimatklivet, pga av detta fick inte bygget påbörjas innan besked kommit. Föreningen har nu beviljats stöd och offert intagande kan påbörjas.

Den nya lägenheten i den gamla tvättstugan på Skönviksvägen 274 har också prioriterats ned av styrelsen. Arkitektritning är beställd och därefter går styrelsen vidare med upphandling av själva byggnationen. Idag finns ingen plan på när arbetet ska vara klart. Ovan pågående projekt har högre prioritet.

Nu ligger protokollet från årets stämma på hemsidan och i appen. Under fliken Föreningen/Årsberättelser

Ny styrelse valdes på stämman den 24 maj. Fem nya ledamöter valdes in och två lämnade styrelsen. Michael Hultman är ny ordförande, Christopher Andersson är vice ordförande och Helen Dabrosin är sekreterare. Se hela styrelsen här

Årsberättelsen finns nu tillgänglig här

Välkommen på stämman, tisdag 23 maj klockan 19.00. Registrering från klockan 18.15

Mindre bärbara elartiklar kan slängas i föreningens kärl, som står placerat i ett soputrymme på gaveln av butikslokalen på Skönviksvägen 281. Din tvättstugenyckel fungerar i låset. Allt som har sladd eller drivs med något slags batteri räknas som elavfall.