Varje år byter ungefär 10% av lägenheterna i vår förening ägare. Nästan alla väljer att göra någon förändring i sin nya lägenhet. Även medlemmar som bott ett tag vill förnya hemma ibland.

Styrelsen vill vädja till alla, nya och gamla medlemmar, att visa hänsyn vid renoveringar. Tystiderna 22-07 vardagar och 22-09 på helger och röda dagar, måste respekteras. Tänk på att dina grannar kan ha andra tider än dessa och det kan bli jobbigt om det är högljudda renoveringar som pågår övrig tid även om det är tillåtet.

Sätt upp en lapp i porten eller gå runt till dina grannar och informera om vad du ska göra, när du startar jobbet och när du beräknar vara klar. Berätta gärna vad som ska göras så att dina grannar kan förbereda sig för att det kanske ska läggas nya golv i hela lägenheten och att man kommer att såga och banka i flera dagar i sträck. Sätt också ut ditt telefonnumer så att man kan nå dig om man har frågor.

Med information är det  mycket lättare att ha förståelse och att tolerera en hög ljudnivå under en period.

 

STOKAB, Stockholm Kommuns bolag har beslutat att dra fiberkabel till alla fastigheter. Nu är dom i vårt område och styrelsen har sagt ja till indragningen. Detta är gratis. Fiberkabeln kommer inte att kopplas in utan den finns där för framtida behov.

I dagsläget alltså bara en kabel som inte kommer att användas. Ingen förändring för oss i hushållen.

Arbetet beräknas vara klart sista oktober 2012

 

I samband med fasadrenoveringen gjordes en översyn av balkongerna. Flera balkonger hade skador som åtgärdades. Några hade bara små skador, andra fick man bila bort ytterkanten och gjuta om och några få gjordes om helt och hållet. Efterbesiktningen visade att några problem fanns kvar och nu är Bernin Bygg i området för att åtgärda det sista. De kommer att lappa i de lådor där de behöver komma in och räcken och bultar kommer att ses över med hjälp av skylift.

Styrelsen beslutade i våras att höja hyran för alla hyresobjekt. Det gäller förråd, p-platser, garage och hyreslokaler.

En p-plats kostar från 1 juli 250:-/månad
Ett garage kostar 650:-/månad

 

Balkongentreprenören, Bernin Bygg, kommer att åtgärda de brister på balkongerna som återstår sen fasad- balkongrenoveringen. Det kommer att ske utifrån, alltså med kranbil. Om de måste komma in hos någon boende kommer de att kontakt med lapp i brevlådan. Arbetena kommer att pågå under augusti/september