De äldre motorvärmarna ska bytas ut under våren. Entreprenören kommer att avisera på bilarna när det är dags. Du som blir påverkad av bytet behöver bara lämna cirka en meter till värmarna. Där det inte är möjligt måste du parkera på gatan under den dagen bytet tar.

När allt jobb är klart och vi har besiktigat installationen kommer styrelsen att dela ut nycklar till de som har p-plats.

Nu när snön har smält undan så kan Bernin Bygg fortsätta sitt jobb med att åtgärda de skador/problem som återstår efter den tidigare balkongrenoveringen. Det berör endast dig med åtgärdad balkong OCH återstående fel. Åtgärderna sker enligt tidigare protokoll och du som berörs blir aviserad personligen i din brevlåda av Bernin Bygg.

Upprustningen av lekparken vid Skönviksvägen 317 är igång vecka 16. Det kommer att bli nya gungor och ny lekställning. Sandlådan, gungdjuren och bänkarna kommer att rustas upp. Alla de taggiga buskarna runt lekplatsen byts ut mot bärbuskar och/eller buskar utan taggar. Arbetet påbörjades vecka 16.

En föryngring av alla buskar pågår nu på beställning av styrelsen. HSB Mark har fått uppdraget att skära ner i stort sett alla buskar runt husfasaderna. Arbetet har påbörjats och de beskär där snön smält undan tills hela området är klart.

Styrelsen har nu skrivit under nya avtal för både bredband och TV. För TV blir det fortsatt Comhem och för bredbandet blir det Stockholms Stadsnät.

Avtalet med Comhem har vi lyckas få ner i pris så vi nu betala mindre än hälften mot tidigare. För de pengarna som vi sparar på TV har vi använt för att skriva ett gruppavtal med Stockholm Stadsnät för bredbandet. Avtalet med Stockholms Stadsnät är ett gruppavtal vilket innebär att de levererar bredband med en hastighet av 100/100 Mbit/s till alla i föreningen och det kommer föreningen som helhet att betala. Ingen extra kostnad för medlemmar och ingen avgiftshöjning.

När det gäller TV blir det inga förändringar för oss medlemmar, endast billigare.

Från 2014-01-01 stängs alla tjänster av med Bredbandsbolaget. Har du hemsidor och/eller mail måste du flytta det till en annan leverantör. Antingen Stockholms Stadsnät eller någon annan valfri som du själv väljer. Det gå att ha kvar sina hemsidor och mail hos Bredbandsbolaget men de kräver då att man köper en annan tjänst av dom, tex mobilt bredband. Styrelsen kommer att ta reda på all information om detta och bjuda in alla medlemmar till ett informationsmöte efter sommaren.

Det kommer att gå att uppgradera bredbandet till bra priser och all sån information kommer styrelsen att ta fram till informationsmötet.