På söndagar i SVT Barnkanalen klockan 08:40 sänds från 24 februari ett program som heter SKRÄP. I vinjetten kan man se barn slänga skräp i våra sopsorteringskärl. Både från utsidan och från insidan syns våra fina sopskåp.

Mycket lärorikt program om vart skräpet tar vägen efter att man slängt det i sorteringen.

Finns även på SVT Play

Styrelsen har tecknat nytt avtal med SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, för skötsel av våra fastigheter.

Avtalet börjar gälla den 18 februari 2013. Under en överlämningsperiod 18-28 februari kommer HSB och SBC att fungera parallellt.

Nya uppgifter för felanmälan kommer att sättas upp i portarna och även delas ut i brevlådorna.
Hemsidan uppdateras med korrekta uppgifter under perioden 18-28 februari. Felanmälan kommer att kunna ske både till HSB och SBC under den perioden.

 

Efter att styrelsen lagt budgeten för 2013 klarar vi av ekonomin utan att höja avgifterna.

 

Bastuaggregatet är utbytt och bastun kan åter användas

Styrelsen har tecknat nytt avtal för administrativ förvaltning. Den nya förvaltaren är SBC AB.

Administrativ förvaltning kan kortfattat beskrivas som styrelsens förlängda arm. Det kan innebära bland annat att komma med förslag på vilken typ av motorvärmare som passar bäst hos oss och hålla ihop upphandlingen av dem när projektet startar.

Alla kontaktuppgifter är detsamma som tidigare - Felanmälan, HSB Servicecenter och hemsidan