Från 1 januari 2012 kommer avgiften att höjas med 3%. Anledningen är en kvarstående del för de höjda tomträttsavgälderna som successivt höjts under 2011 och 2012. En annan orsak är höjda driftskostnader, både fjärrvärme (cirka 3% höjning på 3,8 miljoner per år) och el.

Glöggfesten som föreningen brukar anordna i anslutning till lucia kommer i år att ställas in. Anledningen är att föreningslokalen på Skönviksvägen 309 används av Salong Kristall på grund av att deras ordinarie lokal är vattenskadad.

 

De två pensionärsföreningarna som hyr föreningslokalen har vi varit tvungna att evakuera till andra lokaler. En gång i veckan har de gymnastik. De får då låna gymmet för detta och även bastun. Onsdagar mellan 12-14 är gymmet till för detta ändamål och stängt för övriga medlemmar.

Cykelstället som tidigare stod utanför föreningslokalen på Skönviksvägen 309 är nu borttaget. Detta på grund av placeringen som gjorde att de parkerade cyklarna blockerade trottoaren.

Till följd av vattenskadan på Skönviksvägen 271, har Salong Kristall tillfälligt evakuerats till föreningslokalen på Skönviksvägen 309. I dagsläget vet vi inte hur lång tid renoveringen kommer att ta. I vanliga fall hyr två pensionärsföreningar föreningslokalen mellan 8-17 alla vardagar. Styrelsen har tillfälligt ordnat ombyggnad av styrelselokalen så att pensionärsföreningarna kan vara där.

Under tiden renovering pågår på Skönviksvägen 271 kan föreningslokalen inte hyras ut till oss medlemmar. Vi beklagar detta.