Det nu pågående utbytet av utrustningen i våra värmecentraler (undercentraler) sker enligt underhållsplanen. Den nya utrustningen är betydligt effektivare och kommer att sänka våra kostnader för uppvärmning och varmvatten. Vi får också en stabilare drift främst vad gäller varmvattnet med färre avbrott och en jämnare vattentemperatur.

Provdrift pågår för att finjustera utrustningen och beräknas vara klar före jul. Om du upplever att du har för kallt i lägenheten så kontakta HSB Servicecenter på 010-442 1100

En genomgång av föreningens alla cykelställ är gjort. Det finns 90 cykelställ av varierande skick. Många är trasiga och en del står i vägen för sophämtningen. Styrelsen har tagit in offerter på att byta ut alla och placera en del på andra ställen. Prislappen på detta var drygt 600.000:- vilket styrelsen tycker är väl mycket. Fortsatt utredning sker.

Nu när den mörka årstiden kommer och vi använder mer levande ljus är det bra att testa sin brandvarnare. Tryck på den lilla knappen på mitten och håll den inne. Den ska då låta som när larmet går.

Styrelsen lät montera brandvarnare i de flesta lägenheter 2010. Brandvarnaren har ett fastmonterat batteri som ska hålla i 10 år. Det går alltså inte att byta batteri utan när det är slut måste hela brandvarnaren bytas ut mot en ny. Det finns ett antal kvar hos styrelsen. Om du saknar brandvarnare eller om den är trasig kan du kontakta Felanmälan/Servicecenter på HSB så kan fastighetsskötaren komma med en till dig. Brandvarnaren är på föreningens bekostnad så länge det finns kvar, men uppsättningen av den får du bekosta själv.

Brandvarnare

Det nu pågående utbytet av utrustningen i våra värmecentraler (undercentraler) sker enligt underhållsplanen. Den nya utrustningen är betydligt effektivare och kommer att sänka våra kostnader för uppvärmning och varmvatten. Vi får också en stabilare drift främst vad gäller varmvattnet med färre avbrott och en jämnare vattentemperatur.
En provisorisk inkoppling av samtliga värmecentraler kommer att var klar under vecka 45. Hela installationsarbetet beräknas vara klart senast under vecka 49 då allt isoleringsarbete och uppstädning ska vara utfört.

Söndagen den 30 september kommer styrelsen att ladda upp med tusen blomlökar för alla att plantera där ni vill i föreningen. Styrelsen och säckarna med lökar kommer att vara vid styrelselokalen på Skönviksvägen 275 från klockan 13. Kom dit, ta med dig en spade, ta med dig barnen och kom och peta ner lökar där du helst vill ha blommor till våren. Ta med fikakorg eller passa på att grilla med dina grannar.

Kom och hjälp till att få hela föreningen att blomma till våren :D