Styrelsen har beställt utbyte av de gamla tvättmaskinerna i alla tvättstugor, utom den på Skönviksvägen 274 där maskinerna är nyare. Spontanpelaren som finns i tvättstugan på Skönviksvägen 274 kommer att bytas ut mot en ny också.

Arbetet med att byta ut maskinerna kommer att ske mellan 25-27 september. Under den tiden kommer tvättstugorna att vara avstängda för oss medlemmar. Varje tvättstuga stängs av under själva bytet. Maskinerna som ska installeras kommer att vara 6,5 kilos båda två och båda kommer att installeras med varmvatten vilket är mer energisnålt då vattnet värms upp av fjärrvärmen som är billigare än elen. Maskinerna kommer även att vara mycket snabbare och centrifugen mycket effektivare än de vi har idag.

Vi hoppas att bytet kommer att ske smidigt och att vi ska bli nöjda med de nya maskinerna. Tvättiderna och torktiderna enligt schemat kommer att vara oförändrade.

Undercentralerna kommer att bytas ut nu enligt underhållsplanen. Renoveringen startar vecka 39 och ska vara avslutad vecka 50. Under den tiden kommer värmen och varmvattnet att vara avstängt under max en dag per undercentral (6 stycken). Eventuellt kommer man att behöva stänga av även kallvattnet under en kortare tid. Allt kommer att aviseras i portarna och till våra hyresgäster.

Den så kallade "fönstergruppen" som består av medlemmar och styrelseledamöter, har gett styrelsen en rekommendation. Styrelsen har beslutat att följa den och renovera två fönster på prov enligt rekommendationen. Det ena förslaget som ska utvärderas är att byta den inre rutan mot ett energiglas och det andra är att byta den inre rutan mot en isolerruta (två glas med gas emellan). För båda alternativen gäller att nollställa fönstren. Alltså skrapa rent från färg, renovera beslagen, kitta om och sätta dit tätlister på rätt ställen. Efter cirka 6 månader ska fönstren utvärderas av både styrelsen, den boende och av expertis. Efter detta är gjort kommer styrelsen att fatta beslut och informera alla medlemmar.

Tidigast som fönsterrenoveringen kan starta kommer att vara under sommar/höst 2013.

Varje år byter ungefär 10% av lägenheterna i vår förening ägare. Nästan alla väljer att göra någon förändring i sin nya lägenhet. Även medlemmar som bott ett tag vill förnya hemma ibland.

Styrelsen vill vädja till alla, nya och gamla medlemmar, att visa hänsyn vid renoveringar. Tystiderna 22-07 vardagar och 22-09 på helger och röda dagar, måste respekteras. Tänk på att dina grannar kan ha andra tider än dessa och det kan bli jobbigt om det är högljudda renoveringar som pågår övrig tid även om det är tillåtet.

Sätt upp en lapp i porten eller gå runt till dina grannar och informera om vad du ska göra, när du startar jobbet och när du beräknar vara klar. Berätta gärna vad som ska göras så att dina grannar kan förbereda sig för att det kanske ska läggas nya golv i hela lägenheten och att man kommer att såga och banka i flera dagar i sträck. Sätt också ut ditt telefonnumer så att man kan nå dig om man har frågor.

Med information är det  mycket lättare att ha förståelse och att tolerera en hög ljudnivå under en period.

 

STOKAB, Stockholm Kommuns bolag har beslutat att dra fiberkabel till alla fastigheter. Nu är dom i vårt område och styrelsen har sagt ja till indragningen. Detta är gratis. Fiberkabeln kommer inte att kopplas in utan den finns där för framtida behov.

I dagsläget alltså bara en kabel som inte kommer att användas. Ingen förändring för oss i hushållen.

Arbetet beräknas vara klart sista oktober 2012