I samband med fasadrenoveringen gjordes en översyn av balkongerna. Flera balkonger hade skador som åtgärdades. Några hade bara små skador, andra fick man bila bort ytterkanten och gjuta om och några få gjordes om helt och hållet. Efterbesiktningen visade att några problem fanns kvar och nu är Bernin Bygg i området för att åtgärda det sista. De kommer att lappa i de lådor där de behöver komma in och räcken och bultar kommer att ses över med hjälp av skylift.

Styrelsen beslutade i våras att höja hyran för alla hyresobjekt. Det gäller förråd, p-platser, garage och hyreslokaler.

En p-plats kostar från 1 juli 250:-/månad
Ett garage kostar 650:-/månad

 

Balkongentreprenören, Bernin Bygg, kommer att åtgärda de brister på balkongerna som återstår sen fasad- balkongrenoveringen. Det kommer att ske utifrån, alltså med kranbil. Om de måste komma in hos någon boende kommer de att kontakt med lapp i brevlådan. Arbetena kommer att pågå under augusti/september

Taket på den gamla butikslokalen på Skönviksvägen 281-383 är renoverat under försommaren. Pizzerian som hyr lokal där har haft läckage från taket och enligt underhållsplanen så var det dags att byta. Taket är nu bytt och arbetet är klar.

 

Gungorna i lekparken vid Skönviksvägen 317 är borttagna på grund av säkerhetsskäl. Styrelsen jobbar på att få dit en ny gungställning så fort som möjligt.