Taket på den gamla butikslokalen på Skönviksvägen 281-383 är renoverat under försommaren. Pizzerian som hyr lokal där har haft läckage från taket och enligt underhållsplanen så var det dags att byta. Taket är nu bytt och arbetet är klar.

 

Gungorna i lekparken vid Skönviksvägen 317 är borttagna på grund av säkerhetsskäl. Styrelsen jobbar på att få dit en ny gungställning så fort som möjligt.

Enligt stämmans beslut är nu hemsidan uppdaterad med information om gjord radonmätning. Du hittar artikeln Radonmätning i vänstermenyn under Föreningen

Nu är arbetet igång med att byta ut sopsnurrorna med säckar till kärl i sophuset för hushållssopor. Det kommer att gå i lite omgångar beroende på att styrelsen vill köpa begagnade kärl för att få ner kostnaden för bytet. När bytet är gjort så kommer avgiften för sophämtningen att gå ner betydligt.

För att vi ska få ner kostnaden ytterligare är det viktigt att vi alla hjälps åt att sortera ut det som kan slängas i de fristående skåpen och bara slänga hushållssopor i sophuset. Packa allt noga också så det tar så liten plats som möjligt. Alla kostnader påverkar våra avgifter i slutändan så du sparar pengar åt dig själv i det långa loppet.

Stämman 2012 genomfördes den 24 maj med 31 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter. Det betyder att det endast var 29 röstberättigade medlemmar närvarande i föreningslokalen denna soliga varma torsdag. Styrelsen vill tacka de medlemmar som var där och gjorde stämman möjlig. Tack också för alla motioner och för engagemanget på stämman.

Föreningen har 399 lägenheter och över 450 medlemmar. Tillsammans äger vi alla fastigheter och ska förvalta dessa och marken runt på ett bra sätt så att värdet på våra andelar består och kanske växer med tiden. Stämman är det bästa sättet att göra sin röst hörd och att vara delaktig i detta. Att gå med i styrelsen är ytterligare ett sätt att vara med och bestämma hur föreningen ska skötas. Vilka som sitter i styrelsen efter stämman 2012 kan du läsa både i portarna när vi bytt lappen där och på hemsidan på http://www.brfstureby.se/index.php/foereningen/styrelsen