Föreningens pingisrum på Skönviksvägen 307 är renoverat men är inte klart för användning. Anledningen är att vi har varit tvungna att använda det som lager för Salong Kristalls inventarier. Pingisrummet kommer att tas i bruk så snart som vattenskadorna är åtgärdade och Salong Kristall åter har flyttat in i lokalerna på Skönviksvägen 271.

I maj i år upptäckte ägarna till Salong Kristall, Skönviksvägen 271, som hyr lokal av oss för sin frisörverksamhet, fukt i väggarna och obehaglig lukt i lokalen. Efter besiktning såg vi det som nödvändigt att evakuera salongen till en annan lokal och det enda möjliga alternativet var vår föreningslokal.

Läs vår rapport här.

Från 1 januari 2012 kommer avgiften att höjas med 3%. Anledningen är en kvarstående del för de höjda tomträttsavgälderna som successivt höjts under 2011 och 2012. En annan orsak är höjda driftskostnader, både fjärrvärme (cirka 3% höjning på 3,8 miljoner per år) och el.

Glöggfesten som föreningen brukar anordna i anslutning till lucia kommer i år att ställas in. Anledningen är att föreningslokalen på Skönviksvägen 309 används av Salong Kristall på grund av att deras ordinarie lokal är vattenskadad.

 

De två pensionärsföreningarna som hyr föreningslokalen har vi varit tvungna att evakuera till andra lokaler. En gång i veckan har de gymnastik. De får då låna gymmet för detta och även bastun. Onsdagar mellan 12-14 är gymmet till för detta ändamål och stängt för övriga medlemmar.