Nu ligger protokollet från årets stämma på hemsidan och i appen. Under fliken Föreningen/Årsberättelser

Ny styrelse valdes på stämman den 24 maj. Fem nya ledamöter valdes in och två lämnade styrelsen. Michael Hultman är ny ordförande, Christopher Andersson är vice ordförande och Helen Dabrosin är sekreterare. Se hela styrelsen här

Årsberättelsen finns nu tillgänglig här

Välkommen på stämman, tisdag 23 maj klockan 19.00. Registrering från klockan 18.15

Mindre bärbara elartiklar kan slängas i föreningens kärl, som står placerat i ett soputrymme på gaveln av butikslokalen på Skönviksvägen 281. Din tvättstugenyckel fungerar i låset. Allt som har sladd eller drivs med något slags batteri räknas som elavfall.

Nu finns protokollet från extrastämman angående tvättstugan på Skönviksvägen 274, upplagt på hemsidan. Läs här