Styrelsen kallar till extra stämma angående beslut i frågan om den fuktskadade tvättstugan på Skönviksvägen 274 ska renoveras eller säljas för byggnation till lägenhet. Beslutet påverkar hela föreningens ekonomi så det är viktigt att du tar ställning i frågan och röstar, oavsett om du använder tvättstugan eller ej.

Stämman sker i föreningslokalen på Skönviksvägen 309, tisdagen den 28 mars klockan 19.00. Registrering börjar 18.15. 

Kan du inte delta själv på stämman kan du ge en fullmakt till någon som kan rösta i ditt ställe. Fullmakt kan du hämta här eller på styrelsens kontor på Skönviksvägen 275. 

Mer information kommer i din brevlåda veckan innan stämman då även en fullmakt delas ut.

 

I bifogad länk finns en enkel enkät (5 frågor) angående ditt intresse för elbil och/eller bilpool och behovet av laddstolpe. Dina svar på enkäten ger styrelsen ett bra underlag för beslut om investeringar i laddstolpar. 

Enkäten

 

Årets stämma är planerad till tisdag den 23 maj. Har du någon idee som du vill att stämman ska ta ställning till så kan du skicka en motion till styrelsen. Motionen tas upp på stämman som beslutar i ärendet. Maila in din motion till styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Motionen ska vara styrelsen tillhanda innan februaris utgång, enligt stadgarna.

Uppgraderingen av hastigheten till 1000/1000 Mbit är nu klar i hela föreningen.

Efter flera undersökningar har vi fått bekräftat att avloppsledningarna i källargången under Skönviksvägen 271-275 är i så dåligt skick att dessa måste bytas ut. Styrelsen har beställt framtagning av underlag för upphandling och arbetet kommer att göras så fort som möjligt. Det kommer att innebära en del olägenheter för boende i huset. Mer information kommer till de berörda när entreprenör är vald och tidsplanen framtagen.

Samtidigt som detta görs kommer framsidan och båda gavlarna att dräneras. Detta innebär att man gräver upp runt huslivet och alla buskar och all asfalt tas bort. Efter arbetet kommer marken att återställas med nya buskar och ny asfalt.