Nu finns protokollet från extrastämman 2016-12-01 att hämta här

Styrelsen har beslutat att garagetaken ska renoveras under kommande år. Entreprenör är upphandlad och vald, EGC Bygg och underhåll, och arbetet planeras att starta i början av mars, beroende på väder. Garagetaken kommer att bilas ned i sin helhet och byggas upp med en trästomme. Utseendet kommer att bli detsamma och alla garagetak kommer att få belysning under, enligt stämmans beslut 2016. Berörda kommer att informeras separat. Det kommer att vara besvärligt under tiden men bilar ned taken och det kommer att låta och vibrera mycket i huset under tiden detta moment utförs. Bilningen kommer att ta cirka en vecka per garagetak och totalt kommer varje tak att ta cirka fyra veckor att göra helt klart. Två tak renoveras åt gången.

Mer information kommer när ordningen och exakt tidpunkt för start av projektet är beslutad.

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 3% från 1 januari 2017. Avgiften kommer att komma på avin för april och då retroaktivt från 1 januari.

Den sena informationen beror på att styrelsen ville avvakta stämmans beslut den 1 december. På styrelsemötet den 14 december fastställdes budgeten för 2017. Styrelsen ser ingen annan utväg än att höja avgiften med 3% för att klara underhåll och amorteringar.

Den senaste höjningen gjordes 2012.

Från årsskiftet kommer vi att ha ett snabbare bredband via Stockholms Stadsnät. Det blir ett 1000/1000 Mbit som ingår i avgiften. Om du har tecknat ett eget abonnemang så kommer det automatiskt att sägas upp i samband med att föreningens avtal träder i kraft. Du behöver inte göra någonting själv.

I år har vi en extra stämma den 1 december och ställer därmed in årets glöggfest. Alla är hjärtligt välkomna på stämman den 1 december klockan 18.30. Registrering startar klockan 18.00

Välkommen