Kallelse till extra stämma torsdagen den 1 december klockan 18.30. Stämman hålles denna gång i den gamla förbränningslokalen på Skönviksvägen 276. Ingången är intill parkeringen på det röda tegelhuset med skorsten mot gatan. Det är en lång trappa ned till lokalen och behöver du hjälp så finns vi till hands.

Inskrivningen från klockan 18.00. Före stämman avsätter styrelsen en halvtimme för information och frågor angående de punkter som stämman ska besluta om. De två punkterna, förutom formalia, är nyanläggning 10 parkeringsplatser och avstängning av tvättstugan på Skönviksvägen 274.

Efter stämman bjuder föreningen på smörgåstårta och dricka. För att beställa rätt mängd behöver vi veta hur många som kommer från din lägenhet. OSA senast 28 november med mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller sms till 070-1612360

Styrelsen har beställt rensning av bokningstavlorna i tvättstugorna. Många låter sin cylinder sitta kvar även om de inte använder tvättstugan, flera har vi upptäckt har inte sin nyckel kvar. Sitter cylindrar kvar utan att användas blir det svårare för de som vill boka tvättstuga att få en tid. Vi hoppas att resultatet blir att det blir kortare väntetid på en tvättid.

Fastighetsskötaren rensar tavlorna, först tar han bort alla cylindrar mellan 1-18 sen den 2 november rensar han resten av tavlan. De cylindrar han tar bort läggs i en behållare i tvättstugan så när du ska boka din tid får du leta rätt på din cylinder i behållaren. Alla nycklar är unika så bara du har nyckel till din egen cylinder. Alla ska vara märkta med lägenhetsnummer.

Styrelsen har beställt en del markåtgärder som kommer att utföras nu under hösten.

Buskar intill husfasaderna kommer att föryngringsbeskäras. Det betyder att man tar av dem i stort sett ända nere vid jorden. De kommer att växa upp igen till våren. Det är 7 år sen detta gjordes förra gången.

Två rönnar kommer att sågas ned utanför port Götaforsvägen 8. Den ena är död och den andra mår mycket dåligt och står dessutom lite för nära fasaden. Ett nytt träd kommer att planteras, lite längre från fasaden.

Runt piskställningen på gaveln av Götaforsvägen 8, finns stora buskar och träd som fått växa vilt i många år. Hela platsen kommer att renoveras. Alla gamla buskar och en björk tas bort och nya buskar planteras så att det bildas en ombonad känsla med utsikt ut över den stora ängen. Plattor kommer att läggas på marken.

I parken mellan husen på Skönviksvägen kommer det stora buskaget vid den gamla piskställningsplatsen att tas bort. De har också fått växa vilt länge.

Uteplatsen mellan husen på Skönviksvägen 321-325 och 327-329 kommer att rustas upp. Alla buskar kommer att tas bort och äppelträdet beskärs. Efter rensningen kommer en del buskar att återplanteras men på andra ställen för att skapa en trivsam uteplats.

Kondensen på utsidan av fönstret är ett bevis på att åtgärden med energiglas som nyligen är gjord fungerar som den ska. När rutan får utvändig kondens så har den fuktiga luften kondenserat mot den kalla glasytan. Ytan är kall på grund av att den varma luften från insidan inte läcker ut och värmer upp glaset.

Omröstningen av vad träddjuren ska heta är slut. Totalt röstade 21 personer. Fem röstade på Sture och Korren. Tre personer röstade för att djuren ska heta Roffe och Bengt och övriga röster jämt fördelade på de andra förslagen.

Vann gjorde alltså namnen Sture och Korren. Vi välkomnar Sture och Korren till brf Stureby och hoppas att de ska trivas lika bra som vi andra. Klappa om dem ibland