Årets stämma är planerad till tisdag den 23 maj. Har du någon idee som du vill att stämman ska ta ställning till så kan du skicka en motion till styrelsen. Motionen tas upp på stämman som beslutar i ärendet. Maila in din motion till styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Motionen ska vara styrelsen tillhanda innan februaris utgång, enligt stadgarna.

Uppgraderingen av hastigheten till 1000/1000 Mbit är nu klar i hela föreningen.

Efter flera undersökningar har vi fått bekräftat att avloppsledningarna i källargången under Skönviksvägen 271-275 är i så dåligt skick att dessa måste bytas ut. Styrelsen har beställt framtagning av underlag för upphandling och arbetet kommer att göras så fort som möjligt. Det kommer att innebära en del olägenheter för boende i huset. Mer information kommer till de berörda när entreprenör är vald och tidsplanen framtagen.

Samtidigt som detta görs kommer framsidan och båda gavlarna att dräneras. Detta innebär att man gräver upp runt huslivet och alla buskar och all asfalt tas bort. Efter arbetet kommer marken att återställas med nya buskar och ny asfalt.

Nu finns protokollet från extrastämman 2016-12-01 att hämta här

Styrelsen har beslutat att garagetaken ska renoveras under kommande år. Entreprenör är upphandlad och vald, EGC Bygg och underhåll, och arbetet planeras att starta i början av mars, beroende på väder. Garagetaken kommer att bilas ned i sin helhet och byggas upp med en trästomme. Utseendet kommer att bli detsamma och alla garagetak kommer att få belysning under, enligt stämmans beslut 2016. Berörda kommer att informeras separat. Det kommer att vara besvärligt under tiden men bilar ned taken och det kommer att låta och vibrera mycket i huset under tiden detta moment utförs. Bilningen kommer att ta cirka en vecka per garagetak och totalt kommer varje tak att ta cirka fyra veckor att göra helt klart. Två tak renoveras åt gången.

Mer information kommer när ordningen och exakt tidpunkt för start av projektet är beslutad.