En vattenskada i tvättstugan på Skönviksvägen 274 har upptäckts. Styrelsen har beställt rivning och torkning av det skadade området.  Tvättstugan kommer att stängas från måndag 12 september från klockan 08.00 på obestämd framtid. Torkningen kan komma att ta flera veckor.

Du som brukar tvätta i tvättstugan på Skönviksvägen 274 får under tiden renoveringen sker använda den ordinarie tvättstuga som du hör till istället.

På invigningen kom det in flera förslag på vad träddjuren ska heta. Vi kunde inte enas så nu frågar vi dig vad tycker du?

Efter fönsterrenoveringen har det blivit en del putsskador framför allt under fönsterbleck där man bytt ut karmbottenstycket. Vi besiktningarna har vi upptäckt att flera fönsterbleck har felaktig lutning. Dessa skador ska nu åtgärdas av Svensk Byggservice. De påbörjar arbetet, som sker från skylift, måndag den 20 juni och beräknas pågå drygt en vecka.

Efter nästan 3 år är nu alla fönster i föreningen renoverade. Entreprenaden har fungerat väldigt bra och styrelsen är mer än nöjd med kvaliteten som Fog och Fönsterservice har levererat. Skötselanvisningar finns att läsa här.

 

 

Söndag den 19 juni klockan 15.00 inviger vi tillsammans våra nya trädskulpturer.

Trädjuren står intill lekplatsen bakom Götaforsvägen 18. Kom och hjälp till att hitta på namn åt haren och ekorren.

Saft och kakor till alla stora och små barn