Styrelsen har beställt en del markåtgärder som kommer att utföras nu under hösten.

Buskar intill husfasaderna kommer att föryngringsbeskäras. Det betyder att man tar av dem i stort sett ända nere vid jorden. De kommer att växa upp igen till våren. Det är 7 år sen detta gjordes förra gången.

Två rönnar kommer att sågas ned utanför port Götaforsvägen 8. Den ena är död och den andra mår mycket dåligt och står dessutom lite för nära fasaden. Ett nytt träd kommer att planteras, lite längre från fasaden.

Runt piskställningen på gaveln av Götaforsvägen 8, finns stora buskar och träd som fått växa vilt i många år. Hela platsen kommer att renoveras. Alla gamla buskar och en björk tas bort och nya buskar planteras så att det bildas en ombonad känsla med utsikt ut över den stora ängen. Plattor kommer att läggas på marken.

I parken mellan husen på Skönviksvägen kommer det stora buskaget vid den gamla piskställningsplatsen att tas bort. De har också fått växa vilt länge.

Uteplatsen mellan husen på Skönviksvägen 321-325 och 327-329 kommer att rustas upp. Alla buskar kommer att tas bort och äppelträdet beskärs. Efter rensningen kommer en del buskar att återplanteras men på andra ställen för att skapa en trivsam uteplats.

Kondensen på utsidan av fönstret är ett bevis på att åtgärden med energiglas som nyligen är gjord fungerar som den ska. När rutan får utvändig kondens så har den fuktiga luften kondenserat mot den kalla glasytan. Ytan är kall på grund av att den varma luften från insidan inte läcker ut och värmer upp glaset.

Omröstningen av vad träddjuren ska heta är slut. Totalt röstade 21 personer. Fem röstade på Sture och Korren. Tre personer röstade för att djuren ska heta Roffe och Bengt och övriga röster jämt fördelade på de andra förslagen.

Vann gjorde alltså namnen Sture och Korren. Vi välkomnar Sture och Korren till brf Stureby och hoppas att de ska trivas lika bra som vi andra. Klappa om dem ibland

En vattenskada i tvättstugan på Skönviksvägen 274 har upptäckts. Styrelsen har beställt rivning och torkning av det skadade området.  Tvättstugan kommer att stängas från måndag 12 september från klockan 08.00 på obestämd framtid. Torkningen kan komma att ta flera veckor.

Du som brukar tvätta i tvättstugan på Skönviksvägen 274 får under tiden renoveringen sker använda den ordinarie tvättstuga som du hör till istället.

På invigningen kom det in flera förslag på vad träddjuren ska heta. Vi kunde inte enas så nu frågar vi dig vad tycker du?