Kondensen på utsidan av fönstret är ett bevis på att åtgärden med energiglas som nyligen är gjord fungerar som den ska. När rutan får utvändig kondens så har den fuktiga luften kondenserat mot den kalla glasytan. Ytan är kall på grund av att den varma luften från insidan inte läcker ut och värmer upp glaset.

Omröstningen av vad träddjuren ska heta är slut. Totalt röstade 21 personer. Fem röstade på Sture och Korren. Tre personer röstade för att djuren ska heta Roffe och Bengt och övriga röster jämt fördelade på de andra förslagen.

Vann gjorde alltså namnen Sture och Korren. Vi välkomnar Sture och Korren till brf Stureby och hoppas att de ska trivas lika bra som vi andra. Klappa om dem ibland

En vattenskada i tvättstugan på Skönviksvägen 274 har upptäckts. Styrelsen har beställt rivning och torkning av det skadade området.  Tvättstugan kommer att stängas från måndag 12 september från klockan 08.00 på obestämd framtid. Torkningen kan komma att ta flera veckor.

Du som brukar tvätta i tvättstugan på Skönviksvägen 274 får under tiden renoveringen sker använda den ordinarie tvättstuga som du hör till istället.

På invigningen kom det in flera förslag på vad träddjuren ska heta. Vi kunde inte enas så nu frågar vi dig vad tycker du?

Efter fönsterrenoveringen har det blivit en del putsskador framför allt under fönsterbleck där man bytt ut karmbottenstycket. Vi besiktningarna har vi upptäckt att flera fönsterbleck har felaktig lutning. Dessa skador ska nu åtgärdas av Svensk Byggservice. De påbörjar arbetet, som sker från skylift, måndag den 20 juni och beräknas pågå drygt en vecka.