Alla återvinningsstationer i området är tvättade.

Fönsterrenoveringen går in i slutskedet. Alla fönster i etapp 1 är påbörjade och kommer att avslutas i slutet av april. Alla fönster besiktigas med en port i taget enligt ett förutbestämt schema. Slutmötet för hela projektet är planerat till slutet av maj. Då ska alla eventuella besiktningsanmärkningar vara åtgärdade och slutbetalning kan ske.

Det har varit en hel del extraarbeten i form av murket trä i karmar och bågar. Omfattningen har varit något högre än den vi räknade med från början men överlag har vi fint kärnvirke i fönstren och efter renoveringen är fönstren som i nyskick. Allt murket trä byts ut mot nytt kärnvirke.

Projektet har flutit på bra och enligt plan. Det har varit fler arbetare på plats än vad som planerades från start, men på grund av det har entreprenören kunnat hålla tidsplanen. Många medlemmar har hört av sig med lovord om entreprenören och endast enstaka klagomål har förekommit.

Denna artikel finns även under Fönsterrenovering där du kan läsa mer information om projektet

Styrelsen skickade ut en medlemsenkät angående bilpool i området. Det har kommit in 49 svar än så länge men vi håller enkäten öppen ett par veckor till. Av de svar vi har fått in skulle 70% inte hyra en bil ur en bilpool och 30% skulle hyra en bil ur en bilpool. Många av de negativa svaren tycker att det är en mycket bra idé men har inte behov av en bil på det sättet i dagsläget.

Fler svar ger säkrare siffror. Svara du också.

Årets stämma är bokad till torsdagen den 22 maj klockan 19:00 i föreningslokalen på Skönviksvägen 309.

Från 18:30 serveras kaffe/te/dricka och bullar. Kom i god tid och ta med dig id-handling.

Hjärtligt Välkommen

Vi bor i hus med självdrag. Det fungerar genom att frisk luft sugs in genom tillluftsventilerna som sitter under fönstren, och sugs ut genom frånluftsventilerna som finns i kök och badrum och i vissa fall även i sovrum. Alla ventiler måste vara öppna för bästa ventilation. Ingenting får monteras på kanalerna och endast kolfilterfläkt är tillåtet i köket.

Enligt Plan- och Bygglagen, PBL, skall obligatorisk ventilationskontroll göras var sjätte år i självdragshus. För oss i Stureby ska den göras 2014. Inför besiktningen kommer styrelsen att skicka ut ett informationsblad tillsammans med Sturebybladet. I informationsbladet står de regler som gäller för oss i Brf Stureby och allmänna råd om hur självdrag fungerar på bästa sätt. Se till att din ventilation fungerar på bästa möjliga sätt genom att läsa informationsbladet och följa de råd och regler som finns där. De anmärkningar som vi eventuellt får på besiktningen, kräver återbesiktning. Om vi alla hjälps åt kan vi hålla kostnaderna nere och slippa den dyra återbesiktningen.

Läs mer under rubriken Föreningen/Ventilation.