Den 24 maj är det årsstämma. Som medlem i HSB Brf Stureby, har du rätt lämna in ett eller flera förslag, s.k. motion.

På vår hemsida: Att skriva en motion finns instruktion om hur du går tillväga om du vill lämna in en eller flera motioner.
 

Medlemmar uppmanas ladda ner appen, boappa, till sina mobiltelefoner.
boppa möjliggör snabb kommunikation från styrelse till medlemmar, Brf Styreby webben uppdateras vid behov.

 

Appen kan laddas ner via vanliga AppStores, går även läsa om appen här.

 

Problem? Hör av er till styrelsen.

 

I fortsättningen ska felanmälan göras antingen per telefon, som idag 0771-722 722 eller via webbformulär hos SBC, Länk till webbformuläret

 

Garagetaken var inte uppbyggda som vi trodde innan rivningen. Det finns inga ritningar från husens byggnadsår. Med den konstruktion som taken är uppbyggda med fungerade inte det som styrelsen beslutat och beställt. Styrelsen har fått gå ut med ytterligare en anbudsförfrågan för omgjutning enligt ursprunget och kommer att ta ställning till offerterna snarast möjligt, så att taken kan åtgärdas. Planen är att riva och bygga upp de fyra sämsta taken, Skönviksvägen 327 och 321 och Götaforsvägen 17 och 21. De övriga taken kommer att hålla flera år till. Du som har garage under någon av ovanstående tak kommer att bli kontaktad när det närmar sig renoveringen. Vår förhoppning är att det ska vara klart innan vintern.

Anläggning av tio nya parkeringsplatser på baksidan av Skönviksvägen 281 har fått stå tillbaka i prioriteringen efter avlopp/dränering och garagetak. Planen är att det ska vara klart innan innan sommaren 2018. Styrelsen har fått in offerter på asfalteringen och elarbetet med laddstolpar och kommer att beställa detta under vintern. Styrelsen sökte stöd från Klimatklivet, pga av detta fick inte bygget påbörjas innan besked kommit. Föreningen har nu beviljats stöd och offert intagande kan påbörjas.

Den nya lägenheten i den gamla tvättstugan på Skönviksvägen 274 har också prioriterats ned av styrelsen. Arkitektritning är beställd och därefter går styrelsen vidare med upphandling av själva byggnationen. Idag finns ingen plan på när arbetet ska vara klart. Ovan pågående projekt har högre prioritet.

Nu ligger protokollet från årets stämma på hemsidan och i appen. Under fliken Föreningen/Årsberättelser