Skadade källartrappor ska renoveras med start vecka 15. Hela arbetet kommer att ta cirka 4-6 veckor.

När en trappa renoveras och gjutningen måste torka kommer den att spärras av och du måste använda en annan trappa. Gjutningen behöver torka cirka 1-3 dygn beroende på väderleken.

För mer information läs lappen i trapphuset. Företaget heter Betongteknik och de kommer att använda vatten och el från källargångarna under arbetet.

Föreningens årsstämma är planerad till den 24 maj klockan 19.00 i Föreningslokalen på Skönviksvägen 309. Kallelse sätts upp i portarna 2-4 veckor innan och årsberättelsen blir tillgänglig senast en vecka före stämman.

Styrelsen har beställt lagning av de källartrappor som är trasiga eller mycket slitna. Företaget Betongteknik startar arbetet måndag den 11 april på adress Götaforsvägen 26. Totalt är det 12 trappor som ska åtgärdas. Hela arbetet beräknas vara klart i mitten av maj.

Styrelsen har beställt utbyte av all belysning i trapphusen till LED. Armaturen blir densamma och den byggs om för att passa LED-lampor. Med LED kommer trapphusen att bli ljusare och lyser med full styrka direkt till skillnad mot nuvarande energilampor som tar ett par minuter för att lysa med full styrka. Detta sänker energikostnaderna och ger samtidigt ett ljusare trapphus

Bastuaggregatet i bastun har senaste åren gått sönder cirka en gång per år. Vi har haft elektriker på plats och enligt honom kan en av orsakerna vara att man stänger ventilerna inne i bastun. När man stryper luftflödet blir aggregatet överbelastad och går sönder. Att stänga ventilerna och peta in papper i dem är direkt brandfarligt och absolut förbjudet.

Ett nytt aggregat monteras på plats under vecka 9. Använd med förnuft, håll ventilerna fria och öppna och häll måttligt med vatten i rännan för vatten. På så sätt kan du basta säkert både ur brandsynpunkt och hållbarhet.