Från den 1 oktober byter föreningen sin jourtjänst till SBC Dygnet runt Service Fastighetsjour Tel. 08–18 70 00   Vardagar kl. 21.00–07.00 samt helger.

Uppgifter kommer att finnas på informationstavlan i porten.

Hälsningar Styrelsen Brf Stureby

Den 1 juli kom en ny lagstiftning som förbjuder rökning vid allmänna lekplatser och entréer. Detta rökförbud kommer att göra ett flertal utomhusmiljöer helt rökfria, och det kommer bli märkbart i vissa bostadsrättsföreningar. Detta skriver HSB i ett pressmeddelande.

Den 1 juli i år utökades antalet platser där rökförbud råder. Enligt HSBs pressmeddelande kommer bostadsrättsföreningar påverkas, då lekplatser och entréer berörs av förbudet. 

När det kommer till lekplatser som allmänheten har tillträde till är det oftast kommunen som har hand om dem. Men har en bostadsrättsförening en lekplats på sitt område dit andra än enbart de boende kan ta sig omfattas denna lekplats av regelverkets rökförbud. Även om det finns en skylt där det står “privat mark” gäller rökförbudet om allmänheten kommer åt lekplatsen. Entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till omfattas också av det nya rökförbudet. 

Har en bostadsrättsförening en lekplats eller entré som påverkas av rökförbudet är föreningen skyldig att informera bostadsrättsägarna om detta. Det kan göras via skyltar eller mejlutskick. Efterföljs inte reglerna bör föreningen ge en tillsägelse eller informera om vad som gäller. Föreningen kan skicka en skriftlig varning till en bostadsrättsägare om denne inte följer reglerna, skriver HSB. 

Men det finns en del saker man bör komma ihåg!

Tänk på att grillning får endast göras på föreningens iordningställda grillplatser, ej på gräsmattor eller balkonger! Och att det är viktigt att följa Länsstyrelsens eldningsbeslut kontinuerligt!

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019.

Förbudet gäller tillsvidare. Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar). Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen. Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter

Brf Stureby

 

 

 

Från 1 juli 2019 utökas rökförbudet i Sverige 

Rökförbudet omfattar rökning och e-cigarretter. De som tuggar tuggtobak eller snusar drabbas inte, 

 

Det nuvarande rökförbudet utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus. Här får du inte röka. Det är ägaren av lokalen, eller den som disponerar den, som är ansvarig för att lagarna följs:

 

Tänk på att! Förbudet gäller även föreningens lek och grillplatser samt utanför portarna i trapphus mm. Även i eller utanför föreningslokalen samt gästrum.

 

■ På uteserveringar.

■ I lokaler där barn och unga vistas regelbundet. Även på skolgårdar och lekplatser på fritidshem och förskolor.

■ På perronger utomhus. Befinner du dig på resa med kollektivtrafik får du inte röka.

■ I lokaler för hälso- och sjukvård och i bostäder för gemensamt bruk.

■ Vid entréer där allmänheten har tillträde. Du får inte röka utanför en affär.

■ På inhägnade idrottsplatser. Du får inte röka på läktaren, eller vid fotbollsplanen om anläggningen är inhägnad. 

■ Det ska finnas rökfria rum på hotell. 

■ Kommuner kan sedan tidigare införa lokala rökförbud, med hänvisning till ordningsstadgan. Flera kommuner har exempelvis infört rökförbud på allmänna badstränder.

 

Styrelsen Brf Stureby

 

AB Franska Bukten har fått i uppdrag av Brf Stureby att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i denna fastighet.

Uppdraget kommer att utföras:

 

Måndag den 30 november kl. 08.00-16.00     Götaforsgatan 1-11

Tisdag den 1 december kl. 08.00-16.00           Götaforsgatan 13-25

Onsdag den 2 december kl. 08.00-16.00         Götaforsgatan 8-10

                                                                                Skönviksvägen 271-275

Torsdag den 3 december kl. 08.00-16.00        Götaforsgatan 12-28

Måndag den 7 november kl. 08.00-16.00       Götaforsgatan 30-34

                                                                                Skönviksvägen 270-274

Tisdag den 8 december kl. 08.00-16.00           Skönviksvägen 283-295

Onsdag den 9 december kl. 08.00-16.00         Skönviksvägen 297-307

Torsdag den 10 december kl. 08.00-16.00      Skönviksvägen 309-323

Måndag den 14 november kl. 08.00-16.00     Skönviksvägen 325-333

 

Vi kommer att mäta luftflöden och kontrollera ventilationen i din lägenhet. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 10 min.

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av fastighetens ventilationssystem är det viktigt att vi får tillträde till Er lägenhet under besiktningstillfället.

 

 Hur kommer vi in i lägenheten?

Alternativ 1.    Ni är hemma under aviserad tid

Alternativ 2.     Lämna nyckel till oss mellan 07.45-08.00 samma dag som besiktningen i föreningslokalen på Skönviksvägen 275. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer. Nyckeln lämnas tillbaka i brevinkastet senare samma dag om inte annat avtalas på plats.

 Kontrollen kommer att utföras av:

Carl Gustafsson                  073-072 31 13                    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Felix Wejlid

 Om ni har frågor angående besiktningen är ni välkomna att ringa oss eller besöka vår hemsida www.franskabukten.se för mer information.