Enkäten om laddstolpar och bilpool är avslutad. 67 personer har svarat på enkäten vilket vi i styrelsen tycker är väldigt positivt. Tack för att ni svarat och engagerat er.

 

Styrelsen kommer att använda informationen i samband med investeringen av laddstolpar i samband med att de nya parkeringsplatserna kommer att anläggas. Troligen blir detta först under hösten 2017.

 

Nedan är en rapport om hur vi har svarat på frågorna.

 

1) Har du bil idag som behöver laddas vid elstolpe?

Ja - 1
Nej - 66

 

2) Kommer du att skaffa bil som behöver laddas vid elstolpe de närmaste två/tre åren?

Ja - 12
Nej - 32
Vet ej - 23

 

3) Om det skulle finnas möjlighet att ladda bil i föreningen, skulle du då överväga att köpa en elbil inom de närmaste två/tre åren?

Ja - 33
Nej - 23
Vet ej - 0

 

4) Om föreningen ansluter sig till en bilpool, skulle du vara intresserad av att ansluta dig till den (elbil)?

Ja - 17
Nej - 33
Kanske - 17

 

 

Ordförande Mats Bergström har avgått och styrelsen har konstituerat sig. Christopher Andersson är ny ordförande i föreningen. Övriga ledamöters uppdrag kan du läsa om under Gemensamt/Styrelsen

Styrelsen kallar till extra stämma angående beslut i frågan om den fuktskadade tvättstugan på Skönviksvägen 274 ska renoveras eller säljas för byggnation till lägenhet. Beslutet påverkar hela föreningens ekonomi så det är viktigt att du tar ställning i frågan och röstar, oavsett om du använder tvättstugan eller ej.

Stämman sker i föreningslokalen på Skönviksvägen 309, tisdagen den 28 mars klockan 19.00. Registrering börjar 18.15. 

Kan du inte delta själv på stämman kan du ge en fullmakt till någon som kan rösta i ditt ställe. Fullmakt kan du hämta här eller på styrelsens kontor på Skönviksvägen 275. 

Mer information kommer i din brevlåda veckan innan stämman då även en fullmakt delas ut.

 

I bifogad länk finns en enkel enkät (5 frågor) angående ditt intresse för elbil och/eller bilpool och behovet av laddstolpe. Dina svar på enkäten ger styrelsen ett bra underlag för beslut om investeringar i laddstolpar. 

Enkäten

 

Årets stämma är planerad till tisdag den 23 maj. Har du någon idee som du vill att stämman ska ta ställning till så kan du skicka en motion till styrelsen. Motionen tas upp på stämman som beslutar i ärendet. Maila in din motion till styrelsen på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Motionen ska vara styrelsen tillhanda innan februaris utgång, enligt stadgarna.