Alla medlemmar bjuds in till Glöggfest i Föreningslokalen. Tisdag 8 december från klockan 18.30. Glögg, lussebullar, pepparkakor och fiskdamm

Hjärtligt välkomna

Den extra stämma som hölls den 2015-10-26 valde in tre nya ledamöter till styrelsen. 19 röstberättigade medlemmar deltog på stämman. Styrelsens sammansättning finns här.

Protokollet från stämman är försenat men kommer att hängas upp i trapphusen så fort det blir klart

Styrelsen har beställt asfaltering av gångvägar, garagenedfarter och parkeringsplatser. Gångvägarna på Skönviksvägen 270-272 och Götaforsvägen 1-17 samt diagonala gångstigen mellan vägen och Götaforsvägen 9.
Garagenedfarterna på Götaforsvägen 22, 21, 17 och Skönviksvägen 270.

Du som har garageplats kan använda din plats under tiden som arbetet pågår. Det kan möjligen bli någon kortare väntetid om arbetet så kräver.

Du som har en cykel parkerad på någon av ovanstående adresser måste flytta den snarast och senast torsdagen den 2015-11-26.

Parkeringsplatserna på Götaforsvägen 22 och 12 kommer att behöva tömmas inför arbetet. Du som har plats där kommer att aviseras ett par dagar innan så att du kan flytta din bil.

Vecka 42 kommer T & T förvaltning att gräva upp alla gamla buskar intill grillplatsen på Götaforsvägen 1 och ersätta med nya buskar. Den tidigare grusytan kommer att bli gräsmatta.

Från 1 oktober är det Securitas Jourmontör som har hand om jouren i föreningen. Felanmälan sker som vanligt till kundtjänsten på SBC på vardagar mellan 07.00 - 21.00. Mellan 21.00 - 07.00 och helger ringer man jouren om det är fara för liv eller fastighet. Tänk på att stadgarna styr om du själv får bekosta utryckningen. Har du tex ett elfel i din lägenhet är det ditt ansvar och om du ringer jouren så får du betala för utryckningen själv. Droppar det vatten i källaren tex är det ett jourärende och då ska du ringa Jourmontör omedelbart. Telefonnummer och tider står på anslaget i porten.

Securitas Jourmontör telefonnummer 08-657 77 22