Bilden är från den snörika vintern 2009

Styrelsen vill önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Asfaltsarbetena gör nu ett uppehåll och återkommer efter nyår om temperaturen är över noll.

Fönsterrenoveringen gör ett uppehåll från den 18 december och återkommer till området den 11 januari. Möjligen kommer några åtgärder att göras under nästa vecka.

Takrenoveringen på Skönviksvägen 275 beräknas vara klar, och ställningarna borttagna före jul.

Alla medlemmar bjuds in till Glöggfest i Föreningslokalen. Tisdag 8 december från klockan 18.30. Glögg, lussebullar, pepparkakor och fiskdamm

Hjärtligt välkomna

Den extra stämma som hölls den 2015-10-26 valde in tre nya ledamöter till styrelsen. 19 röstberättigade medlemmar deltog på stämman. Styrelsens sammansättning finns här.

Protokollet från stämman är försenat men kommer att hängas upp i trapphusen så fort det blir klart

Styrelsen har beställt asfaltering av gångvägar, garagenedfarter och parkeringsplatser. Gångvägarna på Skönviksvägen 270-272 och Götaforsvägen 1-17 samt diagonala gångstigen mellan vägen och Götaforsvägen 9.
Garagenedfarterna på Götaforsvägen 22, 21, 17 och Skönviksvägen 270.

Du som har garageplats kan använda din plats under tiden som arbetet pågår. Det kan möjligen bli någon kortare väntetid om arbetet så kräver.

Du som har en cykel parkerad på någon av ovanstående adresser måste flytta den snarast och senast torsdagen den 2015-11-26.

Parkeringsplatserna på Götaforsvägen 22 och 12 kommer att behöva tömmas inför arbetet. Du som har plats där kommer att aviseras ett par dagar innan så att du kan flytta din bil.

Vecka 42 kommer T & T förvaltning att gräva upp alla gamla buskar intill grillplatsen på Götaforsvägen 1 och ersätta med nya buskar. Den tidigare grusytan kommer att bli gräsmatta.