Enkäten om laddstolpar och bilpool är avslutad. 67 personer har svarat på enkäten vilket vi i styrelsen tycker är väldigt positivt. Tack för att ni svarat och engagerat er.

 

Styrelsen kommer att använda informationen i samband med investeringen av laddstolpar i samband med att de nya parkeringsplatserna kommer att anläggas. Troligen blir detta först under hösten 2017.

 

Nedan är en rapport om hur vi har svarat på frågorna.

 

1) Har du bil idag som behöver laddas vid elstolpe?

Ja - 1
Nej - 66

 

2) Kommer du att skaffa bil som behöver laddas vid elstolpe de närmaste två/tre åren?

Ja - 12
Nej - 32
Vet ej - 23

 

3) Om det skulle finnas möjlighet att ladda bil i föreningen, skulle du då överväga att köpa en elbil inom de närmaste två/tre åren?

Ja - 33
Nej - 23
Vet ej - 0

 

4) Om föreningen ansluter sig till en bilpool, skulle du vara intresserad av att ansluta dig till den (elbil)?

Ja - 17
Nej - 33
Kanske - 17

 

 

Styrelsen har beställt rensning av bokningstavlorna i tvättstugorna. Många låter sin cylinder sitta kvar även om de inte använder tvättstugan, flera har vi upptäckt har inte sin nyckel kvar. Sitter cylindrar kvar utan att användas blir det svårare för de som vill boka tvättstuga att få en tid. Vi hoppas att resultatet blir att det blir kortare väntetid på en tvättid.

Fastighetsskötaren rensar tavlorna, först tar han bort alla cylindrar mellan 1-18 sen den 2 november rensar han resten av tavlan. De cylindrar han tar bort läggs i en behållare i tvättstugan så när du ska boka din tid får du leta rätt på din cylinder i behållaren. Alla nycklar är unika så bara du har nyckel till din egen cylinder. Alla ska vara märkta med lägenhetsnummer.

På invigningen kom det in flera förslag på vad träddjuren ska heta. Vi kunde inte enas så nu frågar vi dig vad tycker du?

Söndag den 19 juni klockan 15.00 inviger vi tillsammans våra nya trädskulpturer.

Trädjuren står intill lekplatsen bakom Götaforsvägen 18. Kom och hjälp till att hitta på namn åt haren och ekorren.

Saft och kakor till alla stora och små barn

Nu finns föreningens årsberättelse för 2015 att läsa här.