Uppgraderingen av hastigheten till 1000/1000 Mbit är nu klar i hela föreningen.

Efter flera undersökningar har vi fått bekräftat att avloppsledningarna i källargången under Skönviksvägen 271-275 är i så dåligt skick att dessa måste bytas ut. Styrelsen har beställt framtagning av underlag för upphandling och arbetet kommer att göras så fort som möjligt. Det kommer att innebära en del olägenheter för boende i huset. Mer information kommer till de berörda när entreprenör är vald och tidsplanen framtagen.

Samtidigt som detta görs kommer framsidan och båda gavlarna att dräneras. Detta innebär att man gräver upp runt huslivet och alla buskar och all asfalt tas bort. Efter arbetet kommer marken att återställas med nya buskar och ny asfalt.

Nu finns protokollet från extrastämman 2016-12-01 att hämta här

Styrelsen har beslutat att garagetaken ska renoveras under kommande år. Entreprenör är upphandlad och vald, EGC Bygg och underhåll, och arbetet planeras att starta i början av mars, beroende på väder. Garagetaken kommer att bilas ned i sin helhet och byggas upp med en trästomme. Utseendet kommer att bli detsamma och alla garagetak kommer att få belysning under, enligt stämmans beslut 2016. Berörda kommer att informeras separat. Det kommer att vara besvärligt under tiden men bilar ned taken och det kommer att låta och vibrera mycket i huset under tiden detta moment utförs. Bilningen kommer att ta cirka en vecka per garagetak och totalt kommer varje tak att ta cirka fyra veckor att göra helt klart. Två tak renoveras åt gången.

Mer information kommer när ordningen och exakt tidpunkt för start av projektet är beslutad.

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 3% från 1 januari 2017. Avgiften kommer att komma på avin för april och då retroaktivt från 1 januari.

Den sena informationen beror på att styrelsen ville avvakta stämmans beslut den 1 december. På styrelsemötet den 14 december fastställdes budgeten för 2017. Styrelsen ser ingen annan utväg än att höja avgiften med 3% för att klara underhåll och amorteringar.

Den senaste höjningen gjordes 2012.